NU Actueel

Corona- en klimaatcrisis

 - NU Actueel Video bekijken

Het Covid19 virus breidt zich over de hele wereld uit en veroorzaakt een diepe crisis. Eerst werd Wuhan in China zwaar getroffen. De radicale maatregelen in deze stad waren succesvol, maar zorgden ook voor een opmerkelijk bijeffect. De lucht werd een stuk schoner en de doorgaans dikke smog verdween grotendeels.

Spoedig werden ook in Europa en op andere continenten verstrekkende maatregelen noodzakelijk die veel mensen nooit eerder hadden meegemaakt. Sommige landen gingen compleet op slot (lockdown), andere landen zoals Nederland voerden de maatregelen op. Een verbod om naar buiten te gaan bleef uit.

Hoe dan ook, wereldwijd kwam de goed draaiende economie onverwachts in een recessie. Vliegtuigen bleven massaal aan de grond, olievoorraden liepen snel op, de olieprijs kelderde en files waren ineens opgelost. Ondernemers en bedrijven werden keihard getroffen. Eigenlijk alleen maar verliezers. Of toch niet?

Uit Venetië kwamen berichten van helder water in de grachten en uit metingen bleek dat ook in Europa en in ons land de luchtkwaliteit flink was verbeterd. Zou het klimaat van deze rampspoed kunnen profiteren? Kan de coronacrisis de opwarming van de aarde vertragen?

 

 

Bron: Reinier van den Berg, weerman

 

 

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de clip van de Hongaarse zangeres.
a In welke Chinese stad ontstond het virus?
b Hoe noem je de maatregel die China, België en Spanje namen om het virus te bestrijden?
c Leg uit wat een recessie is en waarom de benzine goedkoper is geworden.
d Een Hongaarse zangeres maakte een zeer opmerkelijke clip over Corona, die ‘viral’ ging en in de hele wereld werd gedeeld. Geef in een paar zinnen aan wat je hiervan vindt.

2 Lees de tekst van het KNMI over afname luchtvervuiling.
a Welke stoffen in de atmosfeer worden minder uitgestoten?
b Hoe groot is de afname?
c Vertel in je eigen woorden hoe men deze afname heeft vastgesteld.
d Waar kwam de wind vandaan tijdens de metingen? Kun je dat ook zien aan het kaartje zelf? Motiveer je antwoord.

3 Lees de tekst van tekst van OneWorld.
a Leg uit waardoor de lucht en het water in Venetië schoner worden.
b Herstelt het klimaat door de veel lagere uitstoot tijdens de Corona-pandemie? Waarom wel/niet?
c Wat was het effect van de economische recessie in 2008 op de uitstoot?
d Hoeveel mensen sterven er naar schatting jaarlijks vanwege luchtverontreiniging? En hoeveel door klimaatverandering?

4 Bekijk nu het artikel op nos.nl over uitstel klimaatmaatregelen.
a  Met hoeveel procent moet de overheid de uitstoot verminderen t.o.v. 1990, volgens Urgenda?
b In een rechtszaak wordt de overheid verplicht om dit doel te halen. Wordt dit doel volgens jou gehaald?
c Wat is de meest effectieve maatregel om de uitstoot nog dit jaar fors te verlagen?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 1 Weer en Klimaat