NU Actueel

Containerschip vast in het Suezkanaal

  • 25 maart 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: Nu.nl
 - NU Actueel Video bekijken

Al twee dagen ligt een van de grootste containerschepen ter wereld overdwars vast in het Suezkanaal. Zodra het 400 meter lange containerschip volledig rechtgetrokken is, kan het scheepsverkeer via de smalle waterweg hervat worden. Volgens de topman van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis kan het dagen tot weken duren voordat de route weer bevaarbaar is voor andere schepen. Op de vaarroute rondom het vastgelopen containerschip liggen schepen al in een lange file. Er gaan meer dan 40 containerschepen per dag door het Suezkanaal. Daarvan is een op de drie volgeladen met containers, de rest zijn bulkschepen en olietankers. Andere schepen kunnen omvaren, maar die route duurt zo’n vijf dagen langer. Rederijen zullen daar niet snel voor kiezen, waardoor de bevoorrading vanuit China flinke vertraging oploopt.

De vaarroute werd dinsdagavond 23 maart geblokkeerd door het containerschip Ever Given van rederij Evergreen. Het schip is in de problemen is geraakt door een combinatie van harde wind en een zandstorm. Het schip raakte daardoor uit de koers en kwam overdwars te liggen op de waterweg. Die harde wind bemoeilijkte ook eerdere pogingen om het schip recht te trekken.

De Ever Given was vanuit China onderweg naar de haven van Rotterdam. Daar zou het schip in eerste instantie op 31 maart aankomen. Dat wordt waarschijnlijk later. Er zijn zo’n 20.000 containers aan boord met allerlei goederen die ook voor de Nederlandse markt bestemd zijn. Misschien liggen er wel sneakers en schoolboeken in die nu later geleverd worden.

Bron: nu.nl, donderdag 25 maart 2021, bewerkt

Opdrachten

1 Bekijk de video en lees de tekst. Beantwoord de vragen.
a Welke twee zeeën worden door het 193 kilometer lange Suezkanaal verbonden?
b Waardoor werd het Suezkanaal aan het eind van de 19de eeuw belangrijk voor de internationale handel en welk begrip past daarbij?
c De uitvinding van de container is een enorme verbetering voor het transport van goederen. Noem drie voordelen voor het vervoer per container.
d Welk land loopt  door de stremming van het Suez Kanaal geld mis?

2 Bekijk de route van het containerschip. Gebruik ook de atlas en deze link voor de live positie van het schip.
a Waarvandaan komt het schip en wat is de eindbestemming?
b In het begin van deze eeuw stonden vier Japanse havens in de top twintig van de grootste containerhavens en één Chinese, Shanghai. In 2021staat er geen een Japanse haven meer in de rijtje, maar wel negen Chinese havens. Verklaar dit met een oorzaak-gevolgredenatie.
c Er zijn verschillende omvaarroutes mogelijk. Leg uit of de noordelijke doorvaart (de arctische route) een optie voor de containerschepen is.
d Waaruit blijkt dat het Suezkanaal en Rotterdam, de elfde containerhaven van de wereld,  van elkaar afhankelijk zijn? Gebruik het begrip globalisering in je antwoord.
e Uit het vastlopen van de Ever Given blijkt duidelijk dat de schaalvergroting in de containerisatie erg kwetsbaar is. Leg dit uit.

3 Bekijk ook een aflevering van Schooltv over containers.
a Wat betekent TEU? Hoeveel TEU hoort bij de Ever Given?
b Containers verschillen in grootte maar ook in soort. Zo heb je opencontainers en tankcontainers. Noem nog eens twee soorten containers die op de Ever Given staan .
c Leg uit dat de Tweede Maasvlakte inspeelt op de schaalvergroting in de scheepvaart.
d Welke nadelen kleven eraan de containervaart?
e Een containerschip voor meer dan 23 000 containers is al besteld. Waarom is dat wel of niet verstandig volgens jou?

4 Op maandag 29 maart is de Ever Given losgetrokken en kon het scheepvaartverkeer in het Suezkanaal hervat worden.
Via http://evergiven-everywhere.glitch.me/ kun je de Ever Given ergens anders laten stranden en beoordelen of het schip ook daar voor opstoppingen kan zorgen. Hoe is bijvoorbeeld de situatie bij de toegang tot de havens van Rotterdam?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp vind je in 5 vwo hoofdstuk 1 Wereld en 5 havo hoofdstuk 1 Wereld.