NU Actueel

Computerhulp bij slecht spreken (vwo)

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Spreken is een manier om aan anderen te laten weten wat er in je omgaat. Deze communicatie is voor mensen heel belangrijk. Niet kunnen spreken is dan ook een serieuze beperking. Mogelijk is er een oplossing.

 

Opdrachten

Lees het artikel ‘Computer vist woorden uit brein van verlamde mensen en laat ze weer praten.’ en bekijk ook de video in dit artikel.
1  Het artikel spreekt over elektroden in de spraak- en bewegingscentra. Leg uit op welke manier (in een gezond persoon) de verschillende centra betrokken zijn bij het spreken.

2  Niet alle verlamde mensen kunnen gebruik maken van deze techniek. Leg uit aan welke voorwaarde de hersenen van de patiënten nu nog wel moeten voldoen?

3  Hanno Bos bestuurt zijn spraakcomputer via oogbewegingen, hij ziet het gebruik van de nieuwe techniek niet zitten. Welke twee redenen geeft hij hiervoor?

4   In het artikel stelt Nick Ramsey ‘het is geen gedachtenlezen’. Leg uit dat je niet kunt zeggen dat de BCI gedachten leest.

Bekijk de video ‘Neuroscientists test out brain reading AI on CNN reporter.’
5  Beschrijf hoe onderzoekers informatie uit het brein omzetten in tekst.

6  De analyse van de scan van professor Huth is een betere weergave van de tekst dan die van de CNN-reporter, omdat het AI-programma niet getraind is op de fMRI-beelden van het brein van de reporter. Welke conclusie kun je hieruit trekken over de hersenactiviteit bij verschillende personen die dezelfde tekst beluisteren.

7  Aan het eind van de video is te zien dat ook dezelfde techniek te gebruiken is om beelden om te zetten naar tekst. Beredeneer of de beschreven techniek wel in staat is om iemands gedachten te lezen? Motiveer je antwoord.

 

Bronnen
NOS: ‘Computer vist woorden uit brein van verlamde mensen en laat ze weer praten.’
CNN: ‘Neuroscientists test out brain reading AI on CNN reporter.’

Meer weten?
US GAO: ‘Brain-computer interfaces.’
National Library of Medicine: ‘Brain-computer interfaces in medicine.’
New Scientist: ‘AI brengt met hersenscan in beeld waar iemand naar kijkt’.

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (editie 4.1) 5 vwo H14 Zenuwstelsel / (editie 4) 5 vwo H15 Zenuwstelsel.