NU Actueel

Chronologie van de invasies in de Tweede Wereldoorlog

 • 29 september 2020
 • Niveau: Bovenbouw/Onderbouw

Dit jaar herdenkt en viert Nederland dat het 75 jaar geleden is dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan is de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Deze Bosatlas staat vol met informatie die je kunt gebruiken bij het vak geschiedenis. Daarom hebben we voor jou deze les gemaakt die je zelfstandig kunt doorwerken. Elke maand gedurende het schooljaar 2020-2021 verschijnt er een nieuwe les op Geschiedenis – Bosatlas WO2.

Kenmerkend aspect en historische denkvaardigheid
Deze les gaat over het verloop van invasies in de Tweede Wereldoorlog.
Je oefent in deze les ook je historische denkvaardigheden. Als je met Geschiedeniswerkplaats (GWP) werkt, lees dan de beschrijving van de vaardigheden in het Overzicht Vakvaardigheden (voor de onderbouw) achterin je informatieboek. Het nummer van de vaardigheid dat je oefent, staat in de opdracht. Ook als je een ander schoolboek geschiedenis hebt, kun je deze opdrachten maken.

Lesdoel
Als je de opdrachten uit deze lesbrief hebt gemaakt kun je:

 • … aan de hand van gebeurtenissen het verloop van de Tweede Wereldoorlog schetsen.
 • … informatie uit bronnen halen (GWP vaardigheid 3).

Opdrachten:

1. In deze opdracht haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

Bestudeer bron 1 Tijdbalk Oorlog op wereldschaal (BWO2 blz. 32-33). Zoek op wat in je schoolboek over de gebeurtenissen op de tijdbalk wordt gezegd.

 1. Zoek op wat in je schoolboek over de gebeurtenissen op de tijdbalk wordt gezegd.
 2. Welke gebeurtenis op de tijdbalk zien de meeste historici als het begin van de Tweede Wereldoorlog?
  Leg uit welk argument zij gebruiken.
 3. Gebruik bron 2 De Inval in Polen (BWO2 blz. 34, tekst 1).
  Onvrede over het Verdrag van Versailles was een reden voor Hitler om de Poolse corridor in te nemen.
  Zoek in je schoolboek lebensraum op.
  Leg uit wat Hitlers reden was om héél Polen (en andere gedeeltes van Europa) in te nemen.

Bron 1 Tijdbalk Oorlog op wereldschaal

 

bron 2 De Inval in Polen

 

2. In deze opdracht haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

Gebruik nogmaals bron 1. Bestudeer bron 3 De strijd in cijfers (BWO2, blz. 36, afbeelding 1) en bron 4 De inval (BWO2, blz. 37, kaart 3).

 1. Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog voor Nederland (zie bron 1)?
 2. Leg aan de hand van bron 3 en 4 uit waarom Nederland kansloos was tegen het Duitse leger.
 3. Leg uit aan de hand van bron 4 en de bijbehorende tekst hoe het kwam dat de bevolking in Noord-Holland in het dagelijks leven waarschijnlijk niets van de Duitse inval merkte.

Bron 3 De strijd in cijfers

 

Bron 4 De inval

 

3. In deze opdracht haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

Bestudeer bron 5 tijdbalk Einde van de Tweede Wereldoorlog (BWO2 blz. 100-101) en bron 6 Slag om Stalingrad (BWO2 blz. 102, beide kaarten).

 1. Leg aan de hand van bron 5 en je schoolboek uit dat de Slag om Stalingrad als keerpunt van de Tweede Wereldoorlog kan worden gezien.
 2. Leg aan de hand van bron 6 uit waaraan je kunt zien dat de Sovjets de overmacht hadden op het Duitse leger. Gebruik de legenda.

Bron 5 Tijdbalk Einde van de Tweede Wereldoorlog

 

Bron 6 Slag om Stalingrad

 

4. In deze opdracht haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

Bestudeer bron 7 Geallieerde opmars in het westen 1944-1945 en bron 8 Bevrijding van Europa 1943-1945 (BWO2, blz. 104 en 105, kaart 2 en 3.

 1. In bron 7 zie je de invasie van de geallieerden op D-Day, 6 juni 1944. Zoek in je schoolboek meer informatie over D-Day.
 2. Leg aan de hand van bron 7 en 8 uit hoe het kwam dat Duitsland uiteindelijk capituleerde.
 3. Leg uit waaraan je kunt zien in bron 8 dat een gedeelte van Nederland pas laat bevrijd werd. Leg uit waarom je denkt dat dit was en waarom een gedeelte van Nederland wél bevrijd was.

Bron 7 Geallieerde opmars in het westen 1944-1945

 

Bron 8 Bevrijding van Europa 1943-1945

Meer informatie?

Klik hier voor meer actueel lesmateriaal geschiedenis.

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website

Antwoorden les WOII chronologie