NU Actueel

Broccoli maakt je dunne darm blij

 - NU Actueel Video bekijken

Groenten eten is gezond, vooral vanwege vezels en vitaminen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat stoffen uit broccoli en andere groentes uit dezelfde plantenfamilie, de dunne darmwand dusdanig kunnen beschermen dat ziektes zoals kanker en diabetes minder kans krijgen om zich te ontwikkelen. Broccoli is dus echt een superfood.

Opdrachten
Bekijk de video ‘The intestinal villi explained -absorption.’
1  De belangrijkste functie van de dunne darm is resorptie, in het Engels heet dit ‘absorption’. Leg uit wat dit proces inhoudt.

2  Binas 82E Voor welke voedingsstof maken de darmsapklieren geen verterende enzymen?

3  Binas 82F Wat is de functie van het slijm dat cellen in de dunne darm afgeven?

4  Leg uit welk voordeel de vele darmvlokken hebben voor de resorptie.

5  De bloedvaten in de darmvlokken nemen de meeste verteringsproducten op, dit geldt niet voor de grote verteringproducten van vetten. Op welke manier bereiken deze producten uiteindelijk het bloed?

Bekijk de video ‘Intestinal crypt.’
6  Binas 82C Beschrijf de functie van de slijmbekercellen (gobletcellen) en de enterocyten in de wand van de darmvlok.

7  De cellen van de darmvlokwand leven maar kort, zo’n drie tot vier dagen. Leg uit waarom het voor je gezondheid belangrijk is dat deze cellen zo snel sterven.

8  Eén van genoemde functies van de dunne darm is het lichaam beschermen tegen schadelijke bacteriën. Waar bevinden zich de Paneth-cellen die hierbij betrokken zijn?

Lees het artikel ‘Is broccoli echt een superfood?’
9  Welke gevolgen zijn merkbaar bij muizen die geen broccoli in hun dieet hebben in vergelijking met muizen die 15% broccoli in hun dieet hebben?

 

Bronnen
Scientias ‘Is broccoli echt een superfood?’
Dr Reginald Hallaby ‘Intestinal crypt.’
Science Sauce ‘The intestinal villi explained -absorption.’

 

Meer weten:
Laboratory Investigation ‘Aryl hydrocarbon receptor activation coordinates mouse small intestinal epithelial cell programming.’

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (edities 4 en 4.1) 4 havo H6 Voeding, vertering en gezondheid,  5 vwo (editie 4) H10  en 5 vwo (editie 4.1) H11 Voeding en vertering