NU Actueel

Brexit en Ierland

  • Bosatlas
  • 7 oktober 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië wil met ingang van 31 oktober de EU verlaten. Komt er straks wel of geen harde Brexit? Bij een no-dealbrexit ontstaat er een groot probleem op het Ierse eiland. Komen er weer grenscontroles tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland?

De republiek Ierland is op dit moment op één na rijkste land van de EU (na Luxemburg) en het land staat op de tiende plaats van de rijkste landen ter wereld. Het gemiddelde inkomen in Ierland behoort tot de hoogste ter wereld en is $73.200 per hoofd van de bevolking in 2019 (voor Nederland is dat $53.900 en het staat daarmee op de 23ste plaats). Dit is wel een groot verschil met Noord-Ierland waar de getallen beduidend lager zijn.

Lopen de spanningen tussen de katholieken en protestanten in de Noord-Ierse steden zoals bijvoorbeeld Belfast weer op bij een no-dealbrexit? De katholieken willen dat Noord-Ierland bij Ierland gaat horen. De protestanten willen dan Noord-Ierland een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk blijft. Tot op de dag van vandaag zorgt dat voor spanningen. Daarom loopt er een scherpe scheidslijn tussen de protestantse wijk Shankill en katholieke wijk Falls in Belfast. Gescheiden door een muur leven de bevolkingsgroepen nog steeds voornamelijk langs elkaar heen in plaats van naast en met elkaar. Een harde Brexit kan de situatie hier misschien verergeren?

Tekst en foto’s: Teunis Bloothoofd/Henk Botter

Opdrachten

Kleine Bosatlas 92 Verenigd Koninkrijk en Ierland

1 Bekijk het filmpje en bekijk KB 92 Verenigd Koninkrijk en Ierland.
a Leg uit wat de Brexit en de backstop inhoudt.
b Welke datum is er nu afgesproken voor de Brexit?
c Minister-president Boris Johnson heeft een nieuwe voorstel gedaan voor de grens tussen Ierland en de Noord-Ierland. Zoek op welk voorstel dat is.
d In het filmpje wordt gewaarschuwd voor een het aanwakkeren van een conflict. Leg uit welk conflict bedoeld wordt.

2 Lees de tekst en bekijk de foto’s.
a Ga naar CIA-Factbook en zoek uit wat het verschil in het  gemiddelde inkomen is tussen Ierland en Noord-Ierland (Groot-Brittannië).
b Tussen welke twee groepen kunnen weer conflicten ontstaan?
c Welke bevolkingsgroep vindt dat Noord-Ierland bij Ierland moet gaan horen?
d Welke conclusie trek jij als jij naar de foto’s en StreetView kijkt?
e Bekijk de drie foto’s. Leg uit in welke wijken deze foto’s gemaakt zijn.
f In welke wijk is de introductiefoto gemaakt? Leg uit waarom je voor deze wijk kiest.

Grote Bosatlas 87A Staatsvorming en nationalisme en 87F Europese identiteit

Grote Bosatlas 92E Europa – Groei handel en 92F Europa – Groei welvaart

3 Bekijk de kaarten. (GB 87A Staatsvorming en nationalisme, GB 87F Europese identiteit en GB  92E en F).
a Welke delen van Groot-Brittannië willen onder het gezag van Londen uit?
b Is het ‘Europa-gevoel’ in Ierland en Groot-Brittannië groot of klein?
c In welk Europees land is het Europa-gevoel groot?
d Waaruit blijkt dat Ierland er economisch beter voor staat dan Noord-Ierland?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp vind je in 4h en 4v, hoofdstuk 1 Wereld.