NU Actueel

Bouwen onder NAP zonder natte voeten, hoe dan?!

 • 27 maart 2023
 • Niveau: Bovenbouw

Dit item hoort bij de Topic Nederland Waterland (p. 38) uit De Grote Bosatlas 56e editie.
Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in De Digitale Bosatlas terecht.
Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

 

Op 15 maart is er gestemd voor de waterschappen. Wat dat zijn en wat ze doen ontdek je in dit item en met de nieuwe kaarten van de Grote Bosatlas.

Ligt een gebied laag? Heeft het een slappe veenbodem? Is het van nature nat en drassig? Dit soort vragen zijn belangrijk als je wilt beslissen welke bestemming een gebied krijgt. Ga je er woningen bouwen, water bergen, een zoetwatervoorraad aanleggen, wordt het landbouwgrond of wordt het natuur? Minister Hugo de Jonge is er nu ook achter hoe belangrijk water en bodem zijn als je ruimtelijke plannen wilt maken. Hij vindt dat water en bodem daarbij meer sturend moeten zijn. Laten waterschappen zich nu juist met dit soort vraagstukken bezighouden!

Bekijk nu eerst dit filmpje over waterschappen van de NOS.

In de regio Utrecht speelt het woningtekort sterk. Tussen 2021 en 2024 wil de provincie 10.000 woningen per jaar bouwen. Een plek waar dat zou kunnen is de polder Rijnenburg. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt dit gebied eigenlijk niet geschikt voor woningbouw. Behalve als er rekening wordt gehouden met klimaatverandering en met de bodem. Het weer is steeds vaker extreem, met lange periodes van droogte en hevige hoosbuien. Daardoor moet het waterschap soms extra water vasthouden of het teveel aan water afvoeren. Het is dus handig wanneer woningen tegen hoogwater kunnen, zoals woningen die drijven of die op een hoogte zijn gebouwd. Op de foto zie je het voorbeeld van Westergouwe bij Gouda (6,75 m onder NAP). Er zijn ook mensen die Rijnenburg willen behouden voor landbouw en natuur.

(Dit item gaat verder onder de kaarten.)

38B, 38C, 38D, 38F

   

 

Bespreek in de klas

 • Bekijk kaart 38B Rijnenburg: locatie en kaart 38C Rijnenburg: overzicht. Waarom is in de regio Utrecht de vraag naar woningen zo groot? Waarom is Rijnenburg heel geschikt om er woningen te bouwen?
 • Bekijk nu ook kaart 38D Rijnenburg: maaiveldhoogte. Waarom is Rijnenburg misschien minder geschikt voor de bouw van woningen dan je eerst dacht?
 • Vraag voor GB56 FLEX-gebruikers: Bekijk kaart 38E Rijnenburg: bodem. Vind je de bodem van Rijnenburg geschikt om woningen te bouwen?
 • Lees de stellingen:
  1 Rijnenburg zou eigenlijk een waterbergingsgebied moeten worden.
  2 Als we nu niet klimaatbestendig bouwen in laaggelegen gebieden, dan gaat ons dat in de toekomst nog veel meer geld kosten.
  Ben je het wel of niet eens met deze stellingen? Waarom wel of waarom niet?
 • De provincie Utrecht heeft drie varianten bedacht om in Rijnenburg te bouwen:
  1 Energielandschap (met zaken als zonnepanelen, windmolens en energieopslag)
  2 Klein Rijnenburg (20.000 woningen)
  3 Groot Rijnenburg (40.000 woningen)
  Bekijk kaart 38F Rijnenburg: ontwikkelrecht. Waarom is het inrichten van een energielandschap lastiger voor de gemeente dan het bouwen van woningen?
 • Vraag voor GB56 FLEX-gebruikers: Bekijk kaart 38G Geschiktheid bodem voor woningbouw en 38 Topic Nederland Waterland. Welke beperkingen om te bouwen heeft de ondergrond in Nederland volgens deze kaarten?
 • Waar zou jij huizen bouwen in Nederland?
 • Kies een bouwlocatie in jouw eigen omgeving. Hoe geschikt vind je deze locatie en waarom vind je dat?

Breng in kaart

Open de kaarten 38C Rijnenburg: overzicht, 38D Rijnenburg: maaiveldhoogte, 38E Rijnenburg: bodem en 38F Rijnenburg: ontwikkelrecht.

 • Voor welke variant van de gemeente Utrecht om in Rijnenburg te bouwen zou jij kiezen en waarom?
 • Waar zou jij woningen neerzetten, hoeveel woningen, en waar het energielandschap?
 • Teken jouw plan voor Rijnenburg in de kaart.

Tip!

Wil je meer weten over keuzes die je kunt maken bij het inrichten van Nederland? Bekijk dan deze site Gevecht om de grond van Pointer.

 

Wil je aan de slag met meer nieuw kaartmateriaal over dit onderwerp?
Denk aan:

 • 35L Waterschappen
 • 38H Waterschappen: bestuur
 • 38I Waterschappen: belastingen 

Ga dan naar De Digitale Bosatlas en ontdek de splinternieuwe set kaarten bij de Topic Nederland Waterland.