NU Actueel

Bossen, bossen en nog eens bossen!

  • Bosatlas
  • 9 november 2021
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Bossen, bossen en nog eens bossen!

De komende weken vergaderen de klimaatdeskundigen in Glasgow. Een van de vragen die op tafel ligt is een akkoord over ontbossing. Wist je dat bossen goed zijn voor eenderde deel van de mondiale opslag van CO2? Door ontbossing komt CO2 weer in de atmosfeer en draagt zo bij aan de opwarming van onze aarde. In een hoog tempo worden bossen opgeofferd aan landbouw, mijnbouw en houtindustrie. Vorig jaar ging een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk verloren door ontbossing. Meer dan honderd wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd al duidelijk dat in de zomer op het noordelijke halfrond de concentratie CO2 in lucht lager was dan in de winter. Hoe raar het ook klinkt: de meeste planten en bomen bevinden zich op het noordelijke halfrond en die slurpen heel wat CO2 op en dat was in deze studie duidelijk te zien. In het verleden is op het noordelijk halfrond veel bos gekapt, maar in de vorige eeuw heeft op grote schaal herbebossing plaatsgevonden. Dit bos is nu volgroeid en neemt heel wat CO2 op. Maar als je op dit moment kijkt wat er mondiaal gebeurt, verdwijnt er meer bos dan erbij komt. China is op dit moment het land waar het meeste bos wordt aangeplant. Het staat vast dat herbebossen een van de antwoorden is op het terugbrengen van CO2!

de Volkskrant en NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Bekijk de video van de NOS over de Amazone.
a Waaruit blijkt dat de biodiversiteit in het Amazonegebied groot is?
b Bekijk de grafiek die de ontbossing van de Braziliaanse Amazone in vierkante kilometers laat zien. Noem twee opvallende zaken.
c Waarom is het Amazonegebied voor de rest van de wereld belangrijk?
d President Bolsenaro van Brazilië vindt commerciële exploitatie van het Amazonegebied belangrijk. Wat is dat?

GB 221 Zuid-Amerika

GB 222 Zuid-Amerika landschappen

2 Gebruik naast de video ook de kaarten uit de Bosatlas van Zuid-Amerika.
a Het grootste deel van het Amazonegebied ligt in Brazilië. In welke andere acht landen ligt ook een deel van het gebied?
b Wat wordt bedoeld met ‘carbon sink’ of ‘koolstofput’ en ‘de longen van de aarde’?

GB 231B Amazonië ontbossing

c Bekijk de kaart uit de Bosatlas over ontbossing in het Amazonegebied. Wat valt je op?
d Hoe kun je in Google Maps zien dat de infrastructuur bijdraagt aan de ontbossing van het Amazonegebied?
e De cerrado, een savannegebied, wordt platgebrand om er soja op te verbouwen waarbij CO2 vrijkomt. Leg uit dat deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de Nederlandse kustverdediging.

GB 146-147 Azië landschappen

3 De ontbossing gaat hard. Op de site van de Volkskrant staat het zo: ‘Bossen zijn krachtige CO2-stofzuigers, maar ze verdwijnen in rap tempo. Iedere seconde wordt ongeveer één voetbalveld aan bos gekapt.’
a Bekijk de landschappen kaart van Azië in de Bosatlas. Waarom is het belangrijk dat juist in China en Indonesië de ontbossing stopt?
b Ga naar de klimaatklok op de site van de Volkskrant en bekijk de verschillende onderdelen op deze site. Schrijf op een groot vel papier het woord ‘klimaatverandering’. Noteer de oorzaken en gevolgen. Verbind deze met lijnen in een woordweb en maak er tekeningen bij.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in leerjaar 4, hoofdstuk 1 Weer en klimaat.

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 23 november.