NU Actueel

Bosatlas van de Duurzaamheid

 - NU Actueel Video bekijken

Eind oktober verscheen de ‘Bosatlas van de Duurzaamheid’, deze atlas behandelt aan de hand van kaarten, infographics en foto’s belangrijke zaken als de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Ook komen onderwerpen als energie, wateroverlast, natuurherstel, kringlooplandbouw, woningisolatie, waterstof en stikstof aan de orde.

Een paar feiten uit deze atlas:

  • ongeveer 16% van Nederland bestaat uit natuur;
  • gemiddeld stoot iedere Nederlander dagelijks 30 kilo broeikasgas uit, vooral door verwarming, voedsel, vervoer en elektrische apparaten; 
  • bij elkaar opgeteld gooit iedere Nederlander per jaar 41 kilo eten en 57 liter drinken weg;
  • jaarlijks produceert iedere Nederlander 500 kilo afval, waarvan de helft gescheiden wordt verwerkt;
  • gemiddeld gebruikt een Nederlander 4100 liter water per dag;
  • in 100 afgedankte smartphones zit genoeg goud voor één nieuwe trouwring.

 In de komende tijd zullen wij regelmatig deze Bosatlas gebruiken bij onderwerpen voor NuActueel. Deze keer gebruiken we enkele onderwerpen uit hoofdstuk 3 ‘Grondstoffen’.

In Nederland gooien we veel waardevolle spullen weg. Wist je dat er bijna iedere week bijna elf miljoen kilo elektrische apparaten en textiel worden weggegooid?

Met de overheidscampagne ‘Waardeer het. Repareer het’ wil de overheid de Nederlanders op het idee brengen om kapotte spullen te repareren.

 

 

Opdrachten

1 Lees de tekst, bekijk de foto en ook dit filmpje.
a Welke onderwerpen uit de Bosatlas van de duurzaamheid passen goed bij de campagne ‘Waardeer het, repareer het’?

Bosatlas van de duurzaamheid, kaart 49 Meer afvalscheiding op platteland dan in de stad

b Welk onderwerp uit de atlas past het beste bij bovenstaande kaart?

 

Bosatlas van de duurzaamheid, kaart 55 Repaircafés en kringloopwinkels

c Bekijk de kaart. Waar bij jou in de buurt zijn repaircafés en/of kringloopwinkels?
d De vier containers op de foto staan in Lelystad. Welk materialen worden in deze containers gegooid en welke andere materialen moeten de bewoners in de buurt van supermarkten inleveren?

Bosatlas van de duurzaamheid, kaart 58 en 59 Urban mining

2 In telefoons worden veel kostbare grondstoffen gebruikt.
a In welk onderdeel van de telefoon zitten de edelmetalen zilver, goud en platina?
b Waarom is het slim om uit afval kostbare grondstoffen terug te winnen?
c Uit welk land komt een belangrijk element voor de accu?
d Bekijk goed uit welke landen de schaarse elementen komen. Welk risico zit hieraan vast?
e Bedenk twee manieren om je smartphone te verduurzamen.

Bosatlas van de duurzaamheid, kaart 48 Mensheid verbruikt meer grondstoffen dan ooit

3 Bekijk de grafiek uit de Bosatlas van de duurzaamheid.
a Welk grondstoffenverbruik is sinds 1980 het sterkst gestegen?
b Welke verklaringen kun je daarvoor geven?
c Op welke manieren kan het verbruik van fossiele brandstoffen verkleind worden?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over duurzaamheid vind je in 3vmbo, hoofdstuk 2 Bronnen van energie en in 4vmbo, hoofdstuk 1 Weer en klimaat.