NU Actueel

Bodemdaling in Nederland

  • 26 november 2018
  • Niveau: Onderbouw
 - NU Actueel Video bekijken

Vorige week presenteerde het  Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) de nieuwe bodemdalingskaart van Nederland. De conclusie is: de bodemdaling gaat sneller dan verwacht.

“Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan historische binnensteden”, zegt onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft.

Vooral in veen- en kleigebieden in het westen speelt het probleem. Met greppels, molens en gemalen hebben wij ons de laatste eeuwen in dit gebied ons letterlijk naar beneden gepompt. En nu komt er ook nog eens de klimaatverandering bij als belangrijke factor, zeggen de onderzoekers. Dat was afgelopen zomer ook merkbaar. Toen ontstonden scheuren en verzakkingen door de droogte. Klik hier voor de bodemdalingskaart van het RD.

Door relatief warme zomers droogt de bodem uit. In het geval van bijvoorbeeld veenbodems is dit proces onomkeerbaar. Op sommige plekken kan de daling wel 2 centimeter per jaar zijn.

Naast klimaatverandering speelt ook delfstoffenwinning een rol bij bodemdaling, en bijvoorbeeld belasting door gebouwen en asfaltwegen. De nieuwe bodemdalingskaart wordt de komende tijd actueel gehouden met nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden of de bodemdaling afneemt als de gaswinning in Groningen wordt verminderd.

Bronnen: de Volkskrant, Trouw en NOS, bewerkt

 

Opdrachten

Lees de tekst en bekijk de afbeelding.
Bekijk ook de nieuwe interactieve bodemdalingskaart, de kaart ‘Hoeveel zakt de bodem in jouw omgeving?’ en het filmpje van Reinier van den Berg.

1 Bekijk de foto.
a In welk deel van Nederland is deze foto gemaakt?
b Wat is de functie van de molens op deze foto?
c Wat heeft de foto met de bodemdaling te maken?

2 Bekijk het filmpje van Reinier van den Berg.
a Leg uit waarom de veen- en kleigronden in Nederland zakken.
b Waarom gaat door de klimaatverandering het dalen van de bodem sneller?
c Waarom zakken de huizen in steden als Gouda en Woerden niet en de tegelpaadjes wel?

3 Open de kaart ‘Hoeveel zakt de bodem in jouw omgeving?’
a Hoeveel zakt jullie gemeente per jaar?
b Hoeveel is de bodem sinds jouw geboorte in jullie woonplaats gedaald?
c Op welke manier lost jullie gemeente dit probleem op?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website