NU Actueel

Blauwalgen maken melkzuur uit lucht, licht en water

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

In Delfzijl is een proeffabriek in aanbouw waarbij met behulp van blauwalgen melkzuur wordt geproduceerd. Het bijzondere van deze Photanolfabriek is dat je voornamelijk koolstofdioxide en zonlicht nodig hebt voor het produceren van bepaalde organische verbindingen zoals melkzuur. Deze proeffabriek zal moeten bewijzen of dit proces ook op fabrieksschaal kan worden ingezet. Lees eerst dit artikel.

Opdrachten

De bacteriën (in het artikel ook wel algen genoemd) blijken alleen koolstofdioxide, water en licht te gebruiken, net als bij de fotosynthese. In plaats van glucose wordt echter melkzuur gemaakt. Melkzuur is de triviale naam voor 2-hydroxypropaanzuur, C3H6O3.

  1. Geef de vergelijking van deze reactie.
  2. Bereken aan de hand van deze vergelijking hoeveel ton melkzuur gemaakt kan worden uit 1,0 ton koolstofdioxide.

In het artikel (bij het gedeelte “tuinbouw”) wordt aan de hand van in het artikel genoemde rendement, Cp (de verhouding koolstofdioxide tot eindproduct), aangegeven hoeveel melkzuur daadwerkelijk geproduceerd kan worden .

  1. Laat aan de hand van een berekening zien of de in het artikel vermelde hoeveelheid melkzuur, die kan worden geproduceerd uit koolstofdioxide, klopt.
  2. Is de productie van melkzuur batch of continu? Geef het antwoord aan de hand van een gegeven uit het artikel (bij het gedeelte “productiestappen”).
  3. Bediscussieer in hoeverre het gebruik van de “luchtbron” en de “lichtbron” bijdraagt om het versterkt broeikaseffect te verminderen.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: vnci.nl
Bron afbeelding: Shutterstock