NU Actueel

CBS: Binnen dertig jaar zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu

 - NU Actueel Afbeelding bekijken
Het aantal 80-plussers stijgt. Nu zijn er ruim 800.000 mensen in ons land 80 jaar of ouder. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Volgens het CBS neemt dat aantal toe tot zo’n 2 miljoen in 2050. Hoe sterk het aantal 80-plussers precies stijgt, hangt vooral af van de levensverwachting. Dat heeft grote gevolgen voor onder andere de arbeidsmarkt. In de zorg zal de vraag naar werknemers flink stijgen.

Opdrachten:

 1. Lees het artikel op www.dhvn.nl.
  1. Hoeveel 80-plussers zullen er zijn als de levensverwachting sterk stijgt?
  2. Hoeveel 80-plussers zullen er zijn als de levensverwachting minder toeneemt?
  3. Wat is het gevolg van de toename voor 80-plussers voor de beroepsbevolking?
  4. Waarom zal de vraag naar werknemers in de zorg stijgen?
  5. In welke andere beroepssectoren verwacht je dat er tekorten aan werknemers zullen komen?
  6. Bespreek samen: Hoe zou je die tekorten kunnen oplossen/voorkomen?
 2. Bekijk op de website van het CBS de tabel: Veronderstelling Verkenning Bevolking 2050.
  1. Hoeveel kinderen worden er gemiddeld per vrouw geboren bij het scenario ‘Groen’?
  2. En hoeveel kinderen zijn dat het scenario ‘Grijs’?
  3. Hoe langs is de levensverwachting voor vrouwen bij het scenario ‘Groen’?
  4. Hoe langs is de levensverwachting voor vrouwen bij het scenario ‘Grijs’?
  5. Kun je op grond van deze gegevens vaststellen of er sprake is van vergroening of vergrijzing? Leg je antwoord uit.
  6. Bij welk scenario zal het tekort op de arbeidsmarkt groter zijn, ‘Groen’ of ‘Grijs’?
 3. Een toename van het aantal ouderen heeft niet alleen gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook voor de woningmarkt. Leg dat uit.
  Tip: Kijk bij de bronnen; in het artikel op BD.nl vind je meer informatie hierover.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website