NU Actueel

Bevatten parfums kankerverwekkende stoffen?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

“Kom op tegen kanker” en “Tegengif” waarschuwen, samen met de Deense consumentenorganisatie, in een rapport voor kankerverwekkende stoffen in parfums. De organisatie stelt dat er in parfums en andere verzorgingsproducten chemische stoffen zitten die onze hormoonhuishouding kunnen verstoren. Maar wordt er niet onnodige angst gecreëerd?
Lees eerst dit artikel (bron 1) over schadelijke stoffen in parfums. En lees daarna dit artikel (bron 2) over hetzelfde onderwerp, maar vanuit een andere invalshoek.

Opdrachten

In bron 1 wordt een tweetal stoffen genoemd, een daarvan is ethylhexyl methoxicinnamate, een uv-filter.

  1. Leg, met behulp van de tekst onder het kopje “Schadelijke stoffen”, uit wat de functie van deze stof in cosmetica is.

Bekijk de structuurformule van ethylhexyl methoxicinnamate, deze verbinding is een ester.

  1. Geef de structuurformules van het zuur en de alcohol waaruit deze ester is gemaakt.
  2. VWO: Leg uit hoeveel stereo-isomeren van ethylhexyl methoxicinnamate bestaan en geef duidelijk aan waar deze stereo-isomerie mogelijk is.

In bron 1 wordt onder het kopje “Blootstelling kwetsbare groepen” ook de “cumulatieve blootstelling” als zorgwekkend genoemd.

  1. Leg uit wat met “cumulatieve blootstelling” bedoeld wordt.

In bron 2 wordt onder het kopje “Hoe moet je dit nieuws interpreteren?” het onderzoek kritisch bekeken.

  1. Geef met behulp van de tekst drie argumenten die de geloofwaardigheid van het onderzoek tegenspreken.

In de conclusie van bron 2 komt vooral naar voren dat er nog veel onduidelijk is.

  1. Bespreek in de klas of in een groepje of jullie het nieuws uit bron 1 als zorgwekkend beschouwen en of dat terecht is.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron 1: Tegengif.nl
Bron 2: EOS wetenschap
Bron afbeelding: Shutterstock