NU Actueel

Wie betaalt de rekening voor het klimaat?

  • 16 mei 2017
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: Volkskrant
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Klimaat komt zowel politiek als economisch steeds hoger op de agenda. Iedereen, arm / rijk / burger / bedrijven krijgt ermee te maken. Maar het is niet altijd duidelijk wie er voor de kosten opdraait. De vervuiler, of de zwakkeren in de samenleving?

Opdrachten

Bekijk bovenstaande grafieken en bespreek in de klas wat de gevolgen hiervan zijn voor de inkomensverdeling in Nederland.

Tip: gebruik het volledige artikel bij deze grafieken om de discussie meer diepgang te geven. Laat de leerlingen bijvoorbeeld een plan schrijven over hun visie over hoe de klimaatrekening betaald zou moeten worden.

De linker grafiek gaat over de omschakeling op duurzame energie. Uit de linker grafiek kun je opmaken dat het inkomenspercentage dat de armste 10% van de bevolking betaalt voor duurzame energie, de komende jaren veel harder groeit dan dat van de rijkste 10%.

  1. Wat kan hiervoor de verklaring zijn?

Uit de rechter grafiek blijkt dat bedrijven meer vervuilen dan huishoudens, maar minder bijdragen aan energiebelasting. Dit wordt vooral veroorzaakt door gunstige regelingen voor grootverbruikers van energie.

  1. Wat vind jij hiervan? Zou dit anders kunnen en moeten? Of zijn er goede redenen waarom het nu zo verdeeld is?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website