NU Actueel

Bestaan er foute boeken?

 - NU Actueel Video bekijken

Tien kleine negertjes, Het Kerstjoodje of Kuifje in Afrika: boeken die in het verleden gewoon werden gevonden, maar tegenwoordig controversieel zijn.

Opdrachten
1. Hoe komt het dat goede en leuke boeken van vroeger nu als ‘fout’ worden bestempeld?
2. Geef vijf voorbeelden van boeken die van ‘goed’ in ‘fout’ zijn veranderd?
3. Motiveer waarom je de term Zwarte Piet wel of niet zult gebruiken.
4. Welke invloed heeft de #MeToo op de literatuur gehad en geef een voorbeeld.
5. Hoe kwam het dat seks en geweld en seks en macht tientallen jaren geleden nog heel gewoon waren?

Eigen mening:
De persvoorlichter van het museum benadrukt dat de boeken die gepresenteerd worden niet per definitie fout zijn. “Bezoekers mogen zelf beoordelen welke boeken ze fout vinden en welke niet, vandaar ook het vraagteken bij de titel’.
Stelling: ‘Er zijn geen regels voor wat een fout boek is, want alleen jij bepaalt wat goed en fout is!’
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra info: Foute boeken in museum: ‘Bezoekers mogen zelf oordeel geven’

Extra info over de tentoonstelling

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site