NU Actueel

beroemd en dyslexie

 - NU Actueel Video bekijken

Sommige mensen hebben dyslexie. Dat betekent dat ze het lastig vinden om te lezen of te spellen. Misschien heb jij het ook wel! Of iemand in je klas.

Kinderen met dyslexie hebben soms het idee dat ze anders zijn dan andere kinderen, maar dat is helemaal niet nodig. Alle mensen hebben wel iets waar ze niet zo goed in zijn. Dat wordt uitgelegd in dit filmpje.

Er zijn in de loop van de geschiedenis heel veel mensen geweest die wereldberoemd werden terwijl ze dyslexie hadden of hebben, zoals Leonardo da Vinci, Mohammed Ali en de kinderboekenschrijver Jacques Vriens.

 

Vragen

Beantwoord de vragen 1a en 1b eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.

1a Zoek uit en schrijf op wat de oorzaak van dyslexie is. Noteer ook de bron(nen) die je hebt gebruikt.

1b Heeft iedereen dezelfde oorzaak van dyslexie gevonden? Zo nee, waar kan dat aan liggen?

 

Beantwoord de vragen 2a en 2b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna met een klasgenoot.

2a Waar ben jij goed in? Noem 3 dingen.

2b Waar ben je minder goed in? Noem 3 dingen.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 74 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 74

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.