NU Actueel

Beperkt houdbare insta-roem- wat doe je als volgers niet meer volgen?

Dit artikel is verschenen in de Volkskrant.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1. In welke alinea begint het middenstuk?
A. alinea 2
B. alinea 3
C. alinea 4
D. alinea 5

2. Hoe zijn alinea 4 en 5 verbonden? Door..
A. een aankondigende zin
B. een signaalwoord
C. een verwijswoord
D. een herhaling

3. Welke oplossingen zijn er voor influencers die minder populair worden?

4. Waarom kun je als antwoord op de vorige vraag zowel 3, 4 als 5 oplossingen hebben?

5. Waarom lijken verschillende sociale media uniek, maar zijn ze dat eigenlijk niet?

6. Wat is de functie van alinea 11 ten opzichte van alinea 10?
A. gevolg
B. relativering
C. tegenstelling
D. uitwerking

7. Welk tekstdoel hoort bij alinea 16 (de alinea onder het kopje ‘Meer realness’?
A. activerend
B. beschouwend
C. betogend
D. informerend

8. In alinea 18 staat een paradox, net als in alinea 17. Wat is de paradox in alinea 17?

9. Zou je zelf influencer willen zijn? Beargumenteer je antwoord en bespreek het met je buurman of buurvrouw.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website