NU Actueel

Atol-eilanden zijn over dertig jaar onbewoonbaar

  • 10 mei 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: US Army
 - NU Actueel Video bekijken

Een nieuwe studie van de Amerikaanse geologische dienst voorspelt dat in 2050 van de tienduizend eilanden ruim 400 atol-eilanden door de zeespiegelstijging onbewoonbaar zijn. Niet alleen de zeespiegelstijging ook de verhevigde golfaanvallen breken het atol af en brengen zoutwater op het land. Hierdoor verzilten de kleine zoetwatervoorraden en komt landbouw en het drinkwatervoorziening in gevaar. In het verleden heeft het Amerikaanse leger hier atoomproeven gehouden en nu staat er dure radarapparatuur om de ‘vijand’ in de gaten te houden. De bewoners van de Marshalleilanden hebben het recht om naar de VS te verhuizen, met name naar Hawaii. Dit gebeurt nu al uit armoede, maar straks komt daar het klimaatprobleem nog bij. We hebben dan te maken met klimaatvluchtelingen. Een ding is zeker, de atol-eilanden moeten omhoog. Een optie is om kleine eilanden in de buurt af te graven en het materiaal te gebruiken voor het ophogen van de andere eilanden. Een andere optie is om de huizen en de infrastructuur op palen te bouwen.

Bron: de Volkskrant, 1 mei 2018

 

Opdrachten

Lees de tekst bekijk de foto en het filmpje/animatie.

 

1a Gebruik je atlas. Wat is de geografische lengte en breedte van de Marshalleilanden?

1b Hoe kun je op de foto zien dat de Amerikanen op Roi-Namur-eiland aanwezig zijn?

2a Welk vorm van platentektoniek ligt aan het ontstaan van een atol ten grondslag?

2b Wat is de basis voor het ontstaan van een atol, lagune en een koraalrif?

2c Leg uit wat het verschil en de overeenkomst is tussen het zand langs de oever van de Rijn, het Noordzeestrand en het zand waar de palmen in de animatie op groeien.

3a Door welke oorzaken worden veel atol-eilanden na 2050 onbewoonbaar?

3b Pas de interactietheorie van Ullman toe op de vluchtelingen van de Marshalleilanden. Bekijk eventueel: https://youtu.be/9Ye9QHzUHdE

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website