NU Actueel

Astronaut op aarde

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Mark Vande Hei uit Amerika is weer op aarde! Als astronaut verbleef hij 355 dagen in de ruimte.

Lees hier het artikel terug.

Opdrachten 

Ga in onderstaande opgaven ervan uit dat Mark Vande Hei met uitrusting en al een massa heeft van 100 kg.

1 Bereken de zwaartekracht van de astronaut in Nederland, op de maan en in de ruimte. Leg het verschil in je antwoorden uit.

2 Teken een vectoranalyse van de Amerikaan wanneer hij met een constante snelheid beweegt in Nederland, op de maan en in de ruimte. Leg het verschil in je antwoorden uit.

3 Leg uit waarom je wel gewichtsloos kan zijn, maar niet massaloos.

4 Geef een natuurkundige verklaring waarom een astronaut eenmaal terug op aarde opnieuw moet leren lopen op deze planeet. Gebruik spierkracht, gewichtsloos en massa in je antwoord en geef aan wat deze begrippen in ons vakgebied inhouden.

5 Zou je zelf de ruimte in willen? Geef met drie natuurkundige argumenten aan waarom wel/niet.

Extra informatie

NOS

Wikikids

YouTube

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar