NU Actueel

Amersfoort: beste stad van Europa

  • 13 november 2023
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: WNL-tv
 - NU Actueel Video bekijken

Amersfoort is woensdagavond verkozen tot European City of the Year. De jury roemt de stad omdat ze de gezondheid en het geluk van haar inwoners centraal stelt. Andere pluspunten zijn de vooruitstrevende planning en vernieuwing waarbij rekening wordt gehouden met het unieke erfgoed.
Hoofdbeoordelaar Jon Phipps zegt: ‘Denk daarbij aan maatregelen om de autotoegang tot het historische stadscentrum te beperken en het aanbod van verschillende en goede betaalbare woningen.’
Het Spaanse Estepona en Exeter in Engeland waren de andere genomineerden voor de prijs. De jury van de Academy of Urbanism beoordeelde de stad op stedenbouwkundige kwaliteiten, sociale samenhang, duurzaamheid en hoe de stad wordt bestuurd. Eerdere winnaars zijn Berlijn, Kopenhagen, Lissabon, Bilbao, Antwerpen en Edinburgh. De prijs ging in 2015 naar Rotterdam.
Burgemeester Lucas Bolsius reageert zo: ‘Er zit generaties lang werk in het bouwen aan een stad. Amersfoort is in vijftig jaar enorm gegroeid en gemoderniseerd, maar de geschiedenis en de mensen zijn altijd nadrukkelijk centraal blijven staan. De prijs is voor al die Amersfoorters die dag in dag uit samenwerken om onze stad zo bijzonder te maken.’
Wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke Ordening) nam de prijs in ontvangst. Hij zegt: ‘De jury heeft Amersfoort beoordeeld op stenen en op mensen, en hoe je beide met elkaar verbindt. We hebben eeuwenoud en modern erfgoed dat veel bewonderaars aantrekt. Terwijl de stad al tientallen jaren flink groeit, blijft de sterke betrokkenheid en gemeenschapszin bestaan.’

Bron: AD.nl, bewerkt

Opdrachten 

1 Lees de tekst en bekijk het eerste deel van het filmpje dat gaat over Amersfoort.
a Welke prijs heeft de Nederlandse stad Amersfoort gewonnen?
b Welke drie belangrijke pluspunten noemt de jury?
c Op welke manier houdt Amersfoort rekening met het unieke erfgoed?
d Eén van de gevolgen van de prijs is een toename van het toerisme in Amersfoort. Geef een voordeel en een nadeel van de toename van het toerisme.
e Bekijk het filmpje van de NOS over Amersfoort.
Volgens de titel van het filmpje is de stad ‘gewoon heel mooi opgezet’.
Geef drie voorbeelden die ingaan op de openbare ruimte waaruit dat blijkt.

2 Gebruik de Grote Bosatlas bij de volgende opdrachten.

Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in de digitale atlas terecht.

Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.
a Gebruik GB 16. Volgens het artikel is Amersfoort de laatste 50 jaar flink gegroeid. De ligging van Amersfoort binnen Nederland speelt daarbij een belangrijke rol. Leg dit uit aan de hand van informatie uit de kaart.
b Gebruik GB 20-21. Ook de ligging van Amersfoort op de overgang van stedelijk gebied naar landelijk gebied is een aantrekkingsfactor voor mensen. Op de grens van welke stedelijke zone en welk groot natuurgebied ligt Amersfoort?
c Bij de groei van Amersfoort is het dorp Hoogland (zie GB 20-21) helemaal door de stad Amersfoort opgenomen. Welk begrip hoort bij een centrale stad en de daaraan vastgegroeide dorpen en voorsteden?
d Gebruik GB 20-21.Vanaf 1995 is de stad Amersfoort begonnen met het bouwen van twee grote nieuwbouwwijken: Nieuwland en Vathorst.
Zijn de volgende zinnen juist of onjuist?
I           De nieuwbouwwijken moeten de mobiliteit van mensen beperken.
II          Door de bouw van Nieuwland en Vathorst is de bevolking van Amersfoort niet alleen sterk gegroeid. maar gemiddeld ook jonger geworden.
III         Nieuwland en Vathorst hebben een hogere bebouwingsdichtheid dan de andere wijken van Amersfoort.

Model van een Nederlandse stad

3 Bekijk het model van een Nederlandse stad en vergelijk die met Amersfoort in Google Maps.
a Noteer vijf onderdelen van het model die je goed kunt herkennen in de stad Amersfoort. Tip: zoom in Google Maps in en uit!
b Zoek de drie genomineerde steden Amersfoort, Estepona en Exeter op in de atlas. Noteer de kaart, het land en het kaartvierkant van deze drie steden.
c Vergelijk de drie steden Amersfoort, Estepona en Exeter in Google Maps door op de links te klikken.  Welke twee overeenkomsten zie je tussen de drie steden? Tip: zoom in en uit!
d Welke twee verschillen zie je tussen de drie steden?

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 3, hoofdstuk 1 Arm en Rijk en in deel 4, hoofdstuk 2, Bevolking en ruimte.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt uiterlijk dinsdag 28 november 2023.