NU Actueel

Amersfoort: beste stad van Europa

  • 13 november 2023
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: WNL-tv
 - NU Actueel Video bekijken

Amersfoort is woensdagavond verkozen tot European City of the Year. De jury roemt de stad omdat ze de gezondheid en het geluk van haar inwoners centraal stelt. Andere pluspunten zijn de vooruitstrevende planning en vernieuwing waarbij rekening wordt gehouden met het unieke erfgoed.
Hoofdbeoordelaar Jon Phipps zegt: ‘Denk daarbij aan maatregelen om de autotoegang tot het historische stadscentrum te beperken en het aanbod van verschillende en goede betaalbare woningen.’
Het Spaanse Estepona en Exeter in Engeland waren de andere genomineerden voor de prijs. De jury van de Academy of Urbanism beoordeelde de stad op stedenbouwkundige kwaliteiten, sociale samenhang, duurzaamheid en hoe de stad wordt bestuurd. Eerdere winnaars zijn Berlijn, Kopenhagen, Lissabon, Bilbao, Antwerpen en Edinburgh. De prijs ging in 2015 naar Rotterdam.
Burgemeester Lucas Bolsius reageert zo: ‘Er zit generaties lang werk in het bouwen aan een stad. Amersfoort is in vijftig jaar enorm gegroeid en gemoderniseerd, maar de geschiedenis en de mensen zijn altijd nadrukkelijk centraal blijven staan. De prijs is voor al die Amersfoorters die dag in dag uit samenwerken om onze stad zo bijzonder te maken.’
Wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke Ordening) nam de prijs in ontvangst. Hij zegt: ‘De jury heeft Amersfoort beoordeeld op stenen en op mensen, en hoe je beide met elkaar verbindt. We hebben eeuwenoud en modern erfgoed dat veel bewonderaars aantrekt. Terwijl de stad al tientallen jaren flink groeit, blijft de sterke betrokkenheid en gemeenschapszin bestaan.’

Bron: AD.nl, bewerkt

Opdrachten 

1 Lees de tekst en bekijk het eerste deel van het filmpje dat gaat over Amersfoort.
a Welke prijs heeft de Nederlandse stad Amersfoort gewonnen?
b Welke drie belangrijke pluspunten noemt de jury?
c Op welke manier houdt Amersfoort rekening met het unieke erfgoed?
d Eén van de gevolgen van de prijs is een toename van het toerisme in Amersfoort. Geef een voordeel en een nadeel van de toename van het toerisme.
e Bekijk het filmpje.
Volgens de titel van het filmpje is de stad “gewoon heel mooi opgezet”.
Geef drie voorbeelden die ingaan op de openbare ruimte waaruit dat blijkt.

2 Gebruik de Grote Bosatlas bij de volgende opdrachten.

Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in de digitale atlas terecht.
Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

a Gebruik GB 16. Volgens het artikel is Amersfoort de laatste 50 jaar flink gegroeid. Verklaar deze groei aan de hand van de relatieve ligging van Amersfoort.
b Gebruik GB 20-21. Als gevolg van de groei van Amersfoort is er sprake van agglomeratievorming.
Leg uit wat hiermee wordt bedoeld en welk dorp op GB 20-21 hierbij betrokken is geweest.
c Gebruik kaartblad GB 50. Vanaf 1995 is de stad Amersfoort begonnen met het bouwen van twee grote nieuwbouwwijken aan de rand van de stad.
Geef:

  • de namen van deze twee wijken;
  • aan hoe deze twee wijken in het regeringsbeleid worden genoemd;
  • aan wat het doel was van de bouw van deze en vele andere nieuwbouwwijken in Nederland.

d Beredeneer welke invloed de bouw van de twee nieuwbouwwijken heeft op de bevolkingsopbouw van Amersfoort.
e Gebruik kaartblad GB 50. De stad Amersfoort heeft ook werk gemaakt van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de sociale ongelijkheid binnen de bestaande stad. Bewijs dit met informatie uit één van de kaarten van GB 50.

Model van een Nederlandse stad

3 Bekijk het model van een Nederlandse stad en vergelijk die met Amersfoort in Google Maps.
a Noteer vijf onderdelen van het model die je goed kunt herkennen in de stad Amersfoort. Tip: zoom in Google Maps in en uit!
b Zoek de drie genomineerde steden Amersfoort, Estepona en Exeter op in de atlas. Noteer de kaart, het land en het kaartvierkant van deze drie steden.
c Vergelijk de drie steden Amersfoort, Estepona en Exeter in Google Maps door op de links te klikken.  Welke twee overeenkomsten zie je tussen de drie steden? Tip: zoom in en uit!
d Welke twee verschillen zie je tussen de drie steden?

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4 HAVO, hoofdstuk 4 Leefomgeving Stedelijke gebieden en in deel 5 VWO, hoofdstuk 1 Leefomgeving Stedelijke gebieden

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt uiterlijk dinsdag 28 november 2023.