NU Actueel

Amerika doodt Iraanse generaal met raketaanvallen, mensen in Iran woedend

 - NU Actueel Video bekijken

Opdrachten:
1. Waarom werd generaal Soleimani door de Amerikanen gedood bij een vliegveld in Irak?
2. Waarom was de gedode generaal erg populair bij de Iraanse bevolking?
3. Waarom hebben Iran en de VS al tientallen jaren een langdurig conflict?
4. Welke belangen hebben de VS en Iran in Irak?
5. Hoe zal Iran de aanslag door de Amerikanen kunnen vergelden?
6. Waarom zijn er veel oorlogen in het Midden-Oosten?

Eigen mening:
Volgens de Amerikaanse regering was Soleimani een gevaarlijke man. Hij zou de bedenker zijn van plannen om Amerikanen in Iran en andere landen in het Midden-Oosten aan te vallen.
Stelling: ‘De Amerikanen hebben het recht om aanslagen op vijanden van de VS te plegen, zelfs in andere landen, als hun eigen veiligheid in gevaar komt’
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra info: Iran dreigt met vergelding, Irak vindt moord Soleimani inbreuk op soevereiniteit

Extra info en filmpje: De oplopende spanningen die voorafgingen aan Soleimani’s dood

Extra filmpje: Boosheid in Iran om Amerikaanse aanval

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site