NU Actueel

minder dialecten, meer accenten

Steeds minder mensen in ons taalgebied spreken het dialect van hun plaats of streek. Toch betekent het niet dat steeds meer mensen hetzelfde Nederlands spreken.

Integendeel, zegt taalwetenschapper Stef Grondelaers: “Waar dialecten in Nederland enkel nog te vinden zijn in delen van Limburg, Twente of Groningen, neemt het aantal accenten juist toe. Zodra dialecten langzaam verdwijnen, nemen mensen een steviger accent aan waarmee ze hun identiteit vastleggen.”
Hij wil daarmee zeggen dat mensen met een accent gaan praten om zich te onderscheiden van anderen. Ze denken zo bijvoorbeeld stoerder of verfijnder over te komen op de mensen die ze ontmoeten.

Verken de wereld van dialecten en accenten in dit artikel met bijbehorende podcast.

Vragen en opdrachten

Voer opdracht 1 samen met een klasgenoot uit en bespreek jullie antwoord daarna in de klas.

1 Zoek uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect. Schrijf het antwoord in eigen woorden op. Vergeet niet je bron te vermelden.
Beantwoord de vragen 2a en 2b eerst voor jezelf en bespreek de antwoorden daarna in de klas.

2a Lees het artikel. Cabaretier Patrick Laureij zegt over zijn Rotterdamse accent dat hij ‘er rijkelijk van profiteert’. Leg in eigen woorden uit hoe hij dat bedoelt.
2b Heb jij ook een accent? Zo ja, zijn er situaties waarin je daarvan profiteert? Noem een voorbeeld.

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 72Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 72

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands? 

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.