NU Actueel

Agressief door smakgeluiden: Nederlands onderzoek wint Ig Nobelprijs

De tekst ‘Agressief door smakgeluiden: Nederlands onderzoek wint Ig Nobelprijs’ verscheen op 18 september op nos.nl. Dit is een website waarop nieuws wordt gepubliceerd.

Lees de tekst en bekijk de video (halverwege de tekst).

Beantwoord de volgende vragen.

1 Op welke manier leidt de auteur de tekst in? Door…
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen.
B een anekdote over het onderwerp te vertellen.
C het onderwerp van de tekst aan te kondigen.
D verschillende vragen over het onderwerp van de tekst te stellen.

2 Wat is ‘misofonie’?

3 Wat is het doel van het bericht?
A activeren
B amuseren
C informeren
D overtuigen

4 Hoe kwam Denys op het idee om onderzoek te doen naar misofonie?

5 Waarom heeft Denys gemengde gevoelens bij het ontvangen van de lg Nobelprijs?

6 Zijn er entomologen die bang zijn voor spinnen?
A ja, dat komt doordat ze bang zijn voor alle insecten.
B ja, dat komt onder andere doordat spinnen er anders uitzien dan insecten.
C nee, want wetenschappers zijn nooit bang.
D nee, want ze werken er al jaren mee en daardoor is hun angst afgenomen.

7 Welk tekstverband geeft het woord ‘verder’ in alinea 8 aan?
A een gevolg
B een oorzaak
C een opsomming
D een tegenstelling

8 Noem drie verschillen tussen de Ig Nobelprijzen en de normale Nobelprijzen.

9 Bedenk zelf een onderzoek dat in aanmerking zou komen voor een Ig Nobelprijs.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website