NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Door klimaatverandering gaan sommige dieren er anders uitzien. Muizen met langere staarten, vogels met kortere snavels en vleermuizen met bredere vleugels. Dat blijkt uit een groot onderzoek.

 

Opdrachten:

1 Bekijk de video van het NOS Jeugdjournaal over klimaatverandering.

2 Over welke vogel gaat deze video?

3 a Beschrijf de invloed van de klimaatverandering op het voedsel van deze vogels in Siberië.

b Welk effect heeft de kleinere snavel op het voedsel dat ze in Nederland kunnen vinden?

c De hoeveelheid dieren is hierdoor afgenomen. Welke aanpassing zou ertoe leiden dat er meer Kanoeten overleven?

4 Op welke manier passen het konijn, de muis en de vleermuis zich aan aan klimaatverandering?

  • Konijn:
  • Muis:
  • Vleermuis:

 

Verdiepende opdrachten:

1 Wat is het voordeel voor deze dieren dat hun lichaam zich op deze manier heeft aangepast?

2 Bekijk hoe de klimaatopwarming ontstaat in de video van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

3 Je kunt zelf ook iets doen tegen klimaatverandering. Doe de klimaatquiz van het Wereld Natuurfonds en ontdek welke keuzes je hiervoor kunt maken.

 

Gebruikte bronnen:

NOS Jeugdjournaal: Konijnen kunnen grotere oren krijgen 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Hoe ontstaat klimaatverandering?

Wereld Natuurfonds: Hoe duurzaam is jouw lifestyle?

 

Meer weten?

NOS nieuws: Kanoet dubbel slachtoffer van klimaatverandering

Sara Ryding: Shape-shifting (Engels)

VRT: Opwarmend klimaat maakt dat dieren van vorm veranderen

Milieucentraal: Wat is klimaatverandering?

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website 

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 5e editie deel 3 vmbo-bb hoofdstuk 6.