NU Actueel

Met Google Maps de grens over

  • 16 mei 2017
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
 - NU Actueel Video bekijken

Het is Pakistan en Afghanistan niet gelukt een grensconflict op te lossen met hulp van Google Maps. Beide landen hebben al een tijd een probleem over aan welke kant van de grens twee dorpen liggen. Met behulp van Google Maps hoopten ze dit vraagstuk op te lossen.
Pakistaanse en Afghaanse troepen raakten onlangs nog verwikkeld in een urenlang vuurgevecht bij de grensovergang Chaman. Ambtenaren uit beide landen raadpleegden de kaartensite van Google om de exacte ligging van de grens vast te stellen. Het lukte echter niet om het grensprobleem op te lossen. De Afghanen haakten af toen ze zagen dat de twee grensdorpen volgens Google Maps in Pakistan liggen.

Opdrachten

In het filmpje zie je hoe de grens tussen Pakistan en India bewaakt wordt. Het trekt in ieder geval toeristen!

 

 

1 Lees bovenstaande tekst.

a Wat is het probleem bij de grens tussen Pakistan en Afghanistan?

b Hoe komt Google Maps aan de kaarten op hun site?

c Leg uit waarom de grenzen wel of niet betrouwbar zijn in Google Maps.

 

2 Bekijk het bovenstaande filmpje op de site YouTube over de wisseling van de wacht op de grens van India en Pakistan.

a Vul de eerste  kolom van de tabel in.

b Grenzen met prikkeldraad en muren worden harde grenzen genoemd. Dit komt omdat dit vaak een harde oplossing voor een probleem is. Is er geen probleem dan noemen we het een zachte grens. Zoek op internet welke problemen er zijn tussen de landen. Vul dat in de derde kolom in.

Grens tussen welke landen? Is het een harde of zachte grens? Welk probleem is er?
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

3 Bekijk GB142 en 149

a Er bestaan natuurlijke en kunstmatige grenzen. Noem drie soorten natuurlijke grenzen.

b Leg uit waarom een natuurlijke grens ook een kunstmatige grens zijn?

c Wat voor soort grenzen lopen er over het Arabisch schiereiland en leg uit waarom deze grenzen zo lopen.

d Leg uit waarom de grens in noorden tussen India en Pakistan opeens van een lijn in een stippellijn overgaat.

e Sinds wanneer komen er conflicten in dit gebied voor?

f Verklaar waarom dit regionale conflict makkelijk uit kan groeien tot een internationaal conflict?

 

4 Bekijk GB 196A.

a Hoeveel personen passeren hier per dag de grens?

b Leg uit waarom deze grensovergang  het meest gebruikt wordt.

c Welke andere grensovergang langs deze grens lijkt op die van Tijuana-San-Diego?

d Bekijk het filmpje. Vind je dit een slimme manier van transport?

e Welke andere manieren worden nog meer gebruikt door deze kartels?


Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website