NU Actueel

Drieduizend ton bomen, struiken, puin en afval op stranden Rimini

  • 20 mei 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Door de zware regenval en overstromingen van vorige week in het noorden van Italië voert de rivier Marecchia een enorme hoeveelheid meesleurde bomen, struiken en afval mee naar zee. En dat komt allemaal terecht bij de populaire badplaats Rimini.
Bron: NOS.nl

Opdrachten

1a Bekijk via de volgende drie links de rivier Marecchia in Google Earth.
Welke letters horen bij de bovenloop, middenloop en benedenloop van de rivier?
A [https://earth.app.goo.gl/8ovPgy]
B [https://earth.app.goo.gl/AaEBPn]
C [https://earth.app.goo.gl/kH44C1]
b Stroomt er op de beelden van Earth.Google.com veel of weinig wat in de rivier?
c Hoe kun je op de beelden van Earth.Google.com zien dat de rivier vaker hoge waterstanden te verwerken krijgt?

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bekijk de afbeelding en het filmpje.
a Op het diagram staat in de bovenloop een gletsjer getekend. Op welke hoogte in De Apennijnen ligt de zuidelijkste gletsjers van Europa?
b De gletsjer kan zich hier handhaven door de gunstige expositie van de hellingen in dit gebied. Leg dit uit.
c De meteorologen voorspellen in de periode van 17 tot 24 mei een oosten wind. Is dit gunstig voor de huidige situatie in Rimini? Leg je antwoord uit.
d Met wat voor soort neerslag heb je in de bovenloop van de Marecchia vooral te maken?

 

 

 

 

 

 

3 Bekijk de klimaatgrafiek.
a De man in het filmpje zegt dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt in deze tijd van het jaar. Bezoek deze website.
Leg zijn uitspraak uit. Gebruik in je antwoord de begrippen neerslagintensiteit en neerslagvariabiliteit.
b Iemand anders zegt: ‘Dat er nu zoveel neerslag is gevallen in het stroomgebied van de Marecchia is normaal. Dat gebeurt bijna elk jaar!’ Waarom is deze uitspraak juist of onjuist?
c De burgemeester van Rimini wil maatregelen nemen zodat deze ramp in de toekomst niet meer gebeurt. Zijn de volgende maatregelen voor de korte of de lange termijn?
– het verminderen van het broeikaseffect
– het weer in het hele stroomgebied in de gaten houden
– zorgen dat er geen huizen meer bijgebouwd worden in het stroomgebied.

4 Gebruik van de GB de kaart van het Middellandse Zeegebied.
a Voor de kust van Rimini en is het verschil tussen eb en vloed erg klein, vooral als je met de kusten van de Noordzee en de Atlantische Oceaan vergelijkt. Bekijk de kaart van het Middellandse Zeegebied en geeft een oorzaak voor de kleine verschil tussen de getijden.
b Rimini heeft geen dynamische kustopbouw zoals Nederland dat heeft. Een van de oorzaken is het kleine verschil tussen eb en vloed. Welke andere oorzaken ontbreken hier nog meer?
c Een gevolg van het ontbreken van deze elementen die je bij vraag b hebt ingevuld kun je terug vinden op de kaart bij de kust van bijvoorbeeld Marseille en Alexandrië. Wat kon hier wel ontstaan en dat bijvoorbeeld langs Atlantische kust bijna onmogelijk is?
d Door welke menselijke en natuurlijke oorzaken is de situatie bij Rimimi ontstaan?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website