NU Actueel

Figuurlijk taalgebruik 40-plus

Een zin als ‘Hij liep tegen de lamp’ kun je zowel letterlijk als figuurlijk opvatten. Uit een nieuw onderzoek naar taalverwerking blijkt dat mensen van boven de veertig jaar wat langzamer zijn in het begrijpen van figuurlijk taalgebruik – van uitdrukkingen dus.

De kennis van uitdrukkingen neemt wel toe met de jaren, maar toch vermindert de vaardigheid van oudere mensen om meteen te doorgronden hoe – letterlijk of figuurlijk – ze een uitdrukking in een bepaalde situatie moeten begrijpen.

Tip: begin op tijd je hersenen te trainen, want misschien komt er een tijd dat je van die uitdrukkingen geen snars meer begrijpt. Maak van je hoofd een elastiek. Laat je geest sprongetjes maken. Bedenk zelf uitdrukkingen! Speel met taal! Houd die grijze cellen aan de praat. Figuurlijk!

Vragen en opdrachten

Beantwoord de vragen 1a en 1b samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoord daarna in de klas.
1a Lees het artikel. Voor de overheid blijkt het soms lastig om rekening te houden met mensen die moeite hebben met taal. Als voorbeeld wordt deze uiting genoemd over afstand houden in coronatijd: “We zagen iemand in een rode trui die te dicht naast iemand in een groene trui ging staan, waarop de groene trui rood kleurde.” Leg in eigen woorden uit wat er ingewikkeld is aan deze uiting van de overheid.
1b Vertaal bovengenoemde uiting van de overheid in een makkelijk te begrijpen zin.

Beantwoord vraag 2 samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoord daarna in de klas.
2 Wat is de conclusie die La Roi trekt uit haar onderzoek? Maak een keuze en licht je antwoord toe.

A. Mensen tot veertig jaar begrijpen figuurlijke taal sneller dan letterlijke taal.

B. Mensen tot veertig jaar begrijpen figuurlijke taal sneller dan mensen van zestig jaar en ouder.

C. Mensen van veertig jaar en ouder begrijpen figuurlijke taal minder snel dan jongere mensen.

D. Mensen van veertig jaar en ouder begrijpen figuurlijke taal minder goed dan jongere mensen.

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 78 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 78

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.