NU Actueel

200 km op een sneeuwscooter

  • 8 mei 2017
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

De Tunabreen-gletsjer op Spitsbergen kwam opeens in beweging. Deze gletsjer duwt eens in de 35 of 40 jaar een veel ijsbergen in zee. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Maar begin 2017 begon de gletsjer opeens naar voren te schuiven. De gletsjer is in het voorjaar alleen maar bereikbaar per sneeuwscooter. Dat is een tocht van 100 kilometer vanaf Longyearbyen. Op een open sneeuwscooter bij temperaturen dik onder nul is dat een hele operatie. NOS-weerman Peter Kuipers Munneke heeft het overleefd en doet er verslag van.
Worden we verrast door het klimaat en wat kunnen we daar aan doen?

Opdrachten

1 Bekijk de drie bovenstaande  filmpjes op de site van de NOS.

a Leg uit hoe een  ‘surge’ ontstaat.

b Het interval tussen twee surges is korter geworden, wat is daarvan de oorzaak?

c Tijdens de laatste ijsbedekking in Nederland, het Saalien, vond hier ook ‘glaciaal surge” plaats in de tongbekkens waar het landijs in lag. Wat ontstond er tijdens zo’n ‘surge” ?

d Op Spitsbergen komen verschillende gletsjers voor. Leg uit wat het verschil in hoogte is als je de gletsjers in de Alpen, Noorwegen en Spitsbergen met elkaar vergelijkt. Geef je antwoord in een hoe-hoe-zin of formuleer een algemene regel.

 

2 De veranderingen op Spitsbergen hebben waarschijnlijk te maken met veranderingen in het klimaat. De aarde warmt op. Er is steeds meer bewijs dat de mens verantwoordelijk is voor deze klimaatverandering.

a Zoek op internet  twee korte filmpjes over de klimaatsverandering op aarde en een over de klimaatsverandering in Nederland.

b Wat zijn de gevolgen voor de mens in jouw gekozen filmpjes?

 

3 In 2015 hebben 196 landen de tekst van het klimaatplan van Parijs ondertekend. Er staan afspraken in om de temperatuurstijging op aarde ruim onder de twee graden te houden.

a In het nieuwe regeerakkoord speelt het milieu een belangrijke rol. De toekomstige regering moet rekening houden met de afspraken die in Parijs gemaakt zijn over het klimaat. Er liggen nu voorstellen om het rekeningrijden in te voeren en een netwerk van aaneengesloten natuur aan te leggen. Leg uit wat beide voorstellen inhouden.

b Zoek op internet en in de GB bewijzen dat het aanleggen van een netwerk van aaneengesloten natuur helemaal niet zo nieuw is.

c Jij bent adviseur van onze nieuwe regering. Jij moet twee maatregelen bedenken die de nieuwe regering van Nederland kan uitvoeren om de doelen van het klimaatplan van Parijs te halen.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website