NU Actueel

200 jaar na de industriële revolutie

  • 9 december 2019
  • Niveau: Bovenbouw
  • Bron: NOS.nl
 - NU Actueel Video bekijken

De gevolgen van de industriële revolutie zijn nog altijd merkbaar in onze samenleving. De vraag naar energie is sindsdien alleen maar toegenomen. Ondanks oproepen om te stoppen met het gebruik van olie en steenkool, investeren Nederlandse financiële instellingen in de bouw van nieuwe steenkolencentrales. Over alternatieven zoals energie winnen uit water-, wind- en zonkracht, kernfusie en -splitsing is niet iedereen enthousiast.

Opdrachten:

  1. Bekijk het artikel op NOS.nl. Wat is de reden dat banken en andere instellingen ondanks de oproep om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, hier nog steeds geld in steken?
  2. Gebruik de bronnen hieronder. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in het gebruik van steenkool rond 1800 en tegenwoordig?
  3. Wat is op lange termijn het economische belang van de industriële revolutie voor Nederland? Leg je antwoord uit.
  4. Leg uit welk politiek effect de opkomst van de industrie in Nederland op langere termijn had.
  5. Waarom zou je beter van een evolutie kunnen spreken dan van een revolutie?
  6. Geldt dat ook voor de landbouwrevolutie in de prehistorie?
  7. Bespreek samen: Welke ontwikkeling is belangrijker geweest voor de samenleving: de landbouw(r)evolutie of de industriële (r)evolutie? Geef argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website