NU Actueel

100 jaar geleden: Vredesconferentie in Parijs

 - NU Actueel Video bekijken

Op 18 januari 1919 stonden veel mensen in Parijs bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de leiders van de landen te zien die gingen deelnemen aan de vredesconferentie. De Duitsers kregen geen stem in het vredesoverleg: ze mochten niet deelnemen aan deze vergadering.

  1. Lees het artikel en bekijk de video ‘Het Interbellum‘. Welke landen deden mee aan de vredesconferentie?
  2. Lees het artikel en bekijk de video ‘Verdrag van Versailles‘. Wat waren de belangrijkste punten uit het verdrag?
  3. Welke grote verschillen waren er in de houding van de Britse, Franse en Amerikaanse premiers? Waardoor werden deze verschillen veroorzaakt? Wat is de invloed van de pers daarbij geweest?
  4. Het verdrag van Versailles wordt wel gezien als één van de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. Leg dat uit. Ben jij het daarmee eens? Waarom wel of niet?
  5. Lees het artikel op de website van het Historisch Nieuwsblad. Welke factoren bemoeilijkten het vredesoverleg?
  6. Bespreek samen: wat hadden de samenstellers van het verdrag moeten doen om een nieuwe oorlog te voorkomen en om de Volkenbond succesvol te maken?
  7. Wat vinden jullie, is de vrede na de Tweede Wereldoorlog beter gesloten? Onderbouw je mening met argumenten.

Meer historische informatie:

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website