NU Actueel

Zo veranderde het imago van vuurwerk

 - NU Actueel Video bekijken

Als je buiten bent, merk je het al een poosje: oud en nieuw is op komst, de eerste knallen klinken in de verte. De laatste jaren gaat het er veel over en in een aantal gemeenten is het al van kracht: een vuurwerkverbod. Niet iedereen zit meer te wachten op dat geknal. Daar was in de jaren 70, toen consumentenvuurwerk aan z’n opmars begon, totaal nog geen sprake van. Maar in de jaren daarna, veranderde het imago van vuurwerk.

Opdrachten:
1. Waarom is het imago van vuurwerk de laatste jaren aan het veranderen?
2. Omschrijf de voorlichtingscampagnes over vuurwerk van de laatste 40 jaar.
3. Welke invloed heeft de vuurwerkramp in Enschede gehad op de discussie over het gebruik en wetgeving van vuurwerk?
4. Noem vier argumenten om vuurwerk te verbieden of toe te staan.
5. Waarom is de politiek niet eensgezind in het nemen van een besluit over een vuurwerkverbod?

Eigen mening:
Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.
Stelling: ‘Mensen die tijdens de jaarwisseling geweld gebruiken tegen de politie en hulpverleners moeten zwaarder worden gestraft. En wijken waar het uit de hand loopt, moeten bij de volgende viering van Oud en Nieuw een vuurwerkverbod krijgen opgelegd’
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra info: Enquête: Kleine meerderheid Nederlanders voor vuurwerkverbod
Extra info: Politie: illegaal vuurwerk komt Nederland binnen via drugslijnen

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site