NU Actueel

Wolf definitief terug in Nederland

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Na 140 jaar heeft de wolf zich weer definitief gevestigd in Nederland. Van vijf wolven was in december 2019 bekend dat ze in Nederland rondzwierven. In maart 2020 is een jonge mannelijke wolf in de buurt van Epe doodgereden. Van de vijf welpen die vorig jaar op de Veluwe zijn geboren, is niet bekend of ze nog leven.
Deskundigen verwachten dat het aantal wolven de komende jaren zal toenemen en dat de wolf een belangrijke rol kan vervullen in de natuur en de biodiversiteit. Met name wanneer het gaat om het overschot aan edelherten, reeën en wilde zwijnen.

 

Opdrachten

Bekijk de video op Nu.nl: ‘Komst meerdere wolven gaat ecosysteem Veluwe veranderen’ en lees de tekst over voedsel en ecologie van ‘De wolf’.

1a  Welke rol vervullen wolven in het ecosysteem van de Veluwe?
Licht toe wat er in ieder geval voor de natuurbeheerders verandert met de komst van de wolf. 

Noteer twee voedselketens met drie tot vier trofische niveaus die op de Veluwe kan voorkomen met als toppredator de wolf.

Noem uit de tekst over de ecologie van ‘De wolf’ drie effecten op het gedrag van prooidieren als reactie op de aanwezigheid van de wolf in het ecosysteem.

 Beredeneer welke veranderingen in populaties kunnen plaatsvinden door de komst van de wolf.

 

Bronnen

Wolven in Nederland: ‘De wolf’
Nu.nl: ‘Komst meerdere wolven gaat ecosysteem Veluwe veranderen’

 

Meer weten?

Nu.nl: ‘Eerste goed filmbeelden van jonge wolven op de Veluwe’
Ark natuurontwikkeling ‘Wolven in Nederland’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 havo H7 Soorten en relaties