NU Actueel

Werkloosheidscijfers

  • 6 maart 2018
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: CBS
 - NU Actueel Video bekijken

Uitleg over het werkloosheidscijfers en wie door het CBS wel of niet als werkloos wordt geteld.

Opdrachten

  1. Waarom zijn de 1 miljoen mensen die wel willen werken maar geen werk hebben niet allemaal werkloos volgens het CBS.
  2. Waarom is de definitie voor werklozen zo precies?
  3. Hoe ziet de verdeling in jullie klas eruit deel in naar beroepsbevolking, werkend, wil of niet kunnen werken, werkloos zoals in de de infographic in het filmpje getoond wordt. Welke verschillend zie je?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website