NU Actueel

Vlaams in Frankrijk

Vlaams in Frankrijk

 

Wat je misschien niet wist: ook in Frankrijk wordt van oudsher een variant van het Nederlands gesproken. In de noordpunt van het land vind je plaatsen met namen als Wormhout, Ravensberg en Steenvoorde. Die regio grenst ook aan Vlaanderen.

 

Het is misschien niet helemaal juist om te zeggen dat er Nederlands gesproken wordt. ‘Vlaams’ is een betere term: het Standaardnederlands is er nooit doorgedrongen. Het gaat eigenlijk om (West-)Vlaamse dialecten, die sómmige mensen in deze regio nog spreken – de meeste inwoners zijn in de loop van de tijd overgeschakeld op het Frans. De mensen die nog een beetje Vlaams spreken, zijn meestal oud. Hier hoor je wat voorbeelden. Kun je het verstaan?

 

Vooral vlak bij de grens met België gaan sommige kinderen naar een tweetalige (Frans-Nederlandse) of zelfs drietalige (Frans-Nederlands-Engelse) school. Zo kunnen ze ook over de grens communiceren.

 

Vragen en opdrachten

 

Beantwoord de vragen en maak de opdrachten met een klasgenoot. Bespreek daarna de antwoorden in de klas.

1a  Stel: iemand beweert dat er in een klein deel van Noord-Frankrijk een soort Nederlands wordt gesproken. Wat kunnen jullie daartegenin brengen?

1b  Hoe valt te verklaren dat er ‘over de grens’ zo’n Vlaams dialect wordt gebruikt?

1c  De verwachting is dat dit dialect niet zal standhouden en zal verdwijnen. Waardoor komt dat?

 

2a  Bekijk het filmpje op YouTube via de link: Zo Vlaams kan Frankrijk zijn 🇫🇷 🇧🇪 YouTube. Waaraan kun je in deze streek in Noord-Frankrijk zien dat er nog (een variant van het) Vlaams wordt gesproken?

2b  Welk woord gebruikt de burgemeester voor ‘praten’ of ‘spreken’? Komt dat woord je bekend voor?

2c  Wat is volgens hem het probleem als het gaat om jonge mensen en hun houding tegenover het Vlaams?

2d  In beeld komt een Vlaams spreekwoord: “’T zyn assan de stoetste weezels dien de beste eiers uutzuupen.” Wat betekent dat letterlijk? Welk Nederlands spreekwoord geeft hetzelfde idee weer?

2e  De burgemeester spreekt niet in een onverstaanbaar dialect. Het is eerder Vlaams-Nederlands met een sterk accent. Noem enkele kenmerken van de manier waarop hij Vlaams-Nederlandse woorden uitspreekt.

2f      Hoe verklaart meneer Picopin de opmars van het Frans in zijn dorp?

 

3      Hoe erg is het als dialecten of talen verdwijnen? Moet de overheid in actie komen als dialecten of talen dreigen te verdwijnen? Of is het een ontwikkeling die niet tegen te houden is?

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 84

Bron: TLPST nr. 84

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

 

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.