NU Actueel

Verspreiding van COVID-19

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Het coronavirus heeft de wereld in zijn ban. In Nederland zijn de centrale examens afgelast, campings en bejaardenhuizen gesloten voor publiek. De regering stelt alles in het werk om verdere besmetting met het coronavirus te beperken. Elk land treft zijn eigen maatregelen om het aantal coronapatiënten te beperken. Sommige landen gaan totaal op slot. Andere landen kiezen voor minder ingrijpende maatregelen in een poging de economie niet te veel schade toe te brengen. Met alle mogelijke gevolgen voor de zwakkere in de samenleving.

 

Opdrachten

Bekijk de video: Corona disease (COVID-19)

1Wat is de officiële naam van het coronavirus?
b  Licht toe waar de naam COVID-19 voor staat.

Op de site van het RIVM staat te lezen dat uit onderzoek blijkt dat het coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Licht toe waardoor biologen stellen dat een virus eigenlijk geen levend organisme is en dus het woord ‘overleven’ hier ten onrechte gebruikt is.

Binas 77C Licht toe waardoor het coronavirus zich vestigt in de cellen van de longen?

4Hoe communiceren cellen met elkaar?
b  Welke twee gevolgen heeft de sterke stimulatie van het afweersysteem?
Licht toe waardoor een dodelijke longontsteking op de loer ligt als de cellen van het afweersysteem het gezonde longweefsel aantasten?

5  Noem twee verschillen tussen de verspreiding van het griepvirus en het coronavirus.

6  Uit welke twee elementen bestaat het ‘sociale vaccin’?

7  Noem twee redenen waardoor handen wassen met zeep de besmetting met het coronavirus tegengaat.

8  Wat zijn de verschillen tussen een ‘fast’ en ‘slow’ verspreiden van het coronavirus?

9a Welke curve heeft de Nederlandse regering voor ogen?
b Waaruit blijkt dat?
c Noem drie maatregelen die de Nederlandse regering getroffen heeft.

Bronnen

YouTube: Corona disease (COVID-19)

 

Meer weten?

RIVM: Vragen & antwoorden nieuw coronavisus (COVID-19)
Rijksoverheid: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 havo H12 Gezondheid en 6 vwo H21 Afweer (3e editie 5 vwo H12).