NU Actueel

Meer doven in media

Dove en slechthorende mensen komen vrijwel alleen in de media als het over doof-zijn gaat. meer slechthorenden in mediaMaar zij zijn natuurlijk ook ‘gewoon’ opgeleid in veel verschillende gebieden. Toch komen ze nooit aan het woord over hun expertise of hun beroep. Bijvoorbeeld dat van dokter, vrachtwagenchauffeur of verpleger.

Ook over hun hobby’s zouden ze van alles kunnen vertellen. En over ervaringen uit hun eigen leven die niet direct met doof-zijn te maken hebben.

Daarom vindt Lisa Hinderks, die zelf doof is, dat in talkshows ook experts die doof zijn aan het woord moeten komen. Het bevordert niet alleen de representatie van dove mensen, zegt ze. Talkshows worden ook nog eens letterlijk toegankelijker voor doven, en dat is absoluut nodig, zeker in een tijd waarin media naar diversiteit streven.

In haar opinie-artikel stelt Lisa Hinderks verschillende dove mensen voor die interessante dingen kunnen vertellen en die dus heel geschikt zijn om in talkshows of andere programma’s te komen praten.

Vragen

Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek het antwoord daarna in de klas.
1 Lees de tekst. Waarom vindt Lisa het belangrijk dat er vaker dove mensen worden uitgenodigd voor talkshows? Meer dan één antwoord is juist.
A. Omdat talkshows dan toegankelijker zouden worden voor dove mensen.
B. Omdat doven altijd graag iets willen vertellen over hun moedertaal: de Nederlandse Gebarentaal.
C. Omdat veel mensen verhalen over slechthorendheid en de Nederlandse Gebarentaal erg interessant vinden.
D. Omdat ook dove mensen interessante dingen te vertellen hebben, niet alleen over doof-zijn en gebarentaal.

Beantwoord de vragen 2a en 2b samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoorden daarna in de klas.
2a Welke vier mensen stelt Lisa voor als geschikte gasten om uit te nodigen voor een talkshow?
2b Wie van deze vier mensen zou jij het liefst willen horen en zien vertellen op tv? Licht je antwoord toe.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 81 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 81

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.