NU Actueel

Stuwmeer Californië (hv bb)

 - NU Actueel Video bekijken

Door overvloedige regenval in Californië (VS) is de waterstand in Lake Berryessa zo hoog dat de Glory Hole Spillway het overtollige water op een spectaculaire manier afvoert.

Bekijk het filmpje op YouTube  en lees wat de Volkskrant er over schrijft:

Met behulp van Google Earth kun je de omgeving van de Glory Hole Spillway verkennen. Klik hier om de geotour te downloaden.

Opdrachten

Bekijk de bronnen en zoek in GB 54ste druk kaartblad 192C voor de ligging van de Berryessadam.

1 Klik onder het YouTube-filmpje op Meer weergeven. Lees de tekst.

a Verklaar waarom het  bijzonder is dat de Glory Hole nu zijn werk moet doen?

b Je ziet dat het water op twee manieren Lake Berryessa uitstroomt. Leg uit waarom dit juist op deze twee manieren gebeurt en wat het nut daarvan is.

c Als je goed kijkt, zie je dat het water bij de Glory Hole niet helemaal recht naar beneden valt, maar  een kleine afwijking heeft. Verklaar deze afwijking.

2 Zoek in de GB ‘Verenigde Staten natuurgeweld’ op.

a Welk natuurgeweld kan in dit deel van de VS voor grote problemen zorgen?

b Waarom heeft men er toch voor gekozen om in dit gebied een stuwmeer aan te leggen?

3 In de periode januari en februari van dit jaar is nu al 619 mm neerslag gevallen. Dat is meer dan er gemiddeld in een jaar valt.

a Verklaar deze neerslag en leg uit wat voor soort neerslag hier valt.

b Dit jaar stroomt er veel warme lucht vanuit de Pacific naar de VS. Deze bracht afgelopen februari veel neerslag en zorgt voor een geringe ijsbedekking in de Great Lakes. Geef een mogelijke verklaring voor dit uitzonderlijke weertype.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?
Naar website