NU Actueel

Stuwdam in Turkije

  • 13 november 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Binnenkort wordt er een stuwdam in Turkije opgeleverd. Het land bouwt al decennia aan een serie stuwdammen in de rivieren de Eufraat en de Tigris. De grootste dam, de Ilisu-dam in de provincie Mardin, is af en gaat binnenkort dicht. Stroomopwaarts zal een gebied rond de Tigris van 35 vierkante kilometer, waar nu tienduizenden mensen wonen, onder water lopen.

De bouw van deze dam is al sinds de eerste plannen onderwerp van hevig debat. Milieubeschermers vrezen voor flora en fauna in dit gebied. Voor migratie van vissen in de rivier is een stuwdam desastreus en landbouwgrond gaat verloren. Ook het stadje Hasankeyf aan de Tigris herbergt een grote en diverse geschiedenis: Koerden, Perzen, Arabieren, Turken en christenen hebben er allemaal hun sporen nagelaten. Volgens Historici zullen 300 historische plaatsen onder water verdwijnen. De Turkse regering heeft besloten een stukje van het erfgoed te redden: een aantal historische objecten in Hasankeyf is verplaatst naar een hoger gelegen deel door een Nederlands bedrijf.

Maar volgens de Turkse regering zijn de dammen hard nodig voor het opwekken van energie. En voor irrigatie van het omliggende gebied. Daarnaast geven de dammen Turkije een machtsmiddel in handen: het stroomgebied van de rivieren in Syrië en Irak wordt afhankelijk van Turkije, dat kan bepalen hoeveel water er wordt doorgelaten.

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de afbeelding en het filmpje. Gebruik de atlas of Google Maps.

1

a Welke landen grenzen in het oosten aan Turkije?

b Voor welk buurland zijn de volgende Turkse rivieren belangrijke waterleveranciers?

– Kura

– Kars

– Araks

– Tigris

– Eufraat

c Welke twee Turkse rivieren stromen door Irak?

 

2

a Welk land zal bij de bouw van een dam in de Eufraat in het Turkse deel van het stroomgebied eerder bij de Turkse regering gaan klagen, Syrië of Irak? Leg je antwoord uit.

b Welk land zal bij de bouw van een dam in de Tigris in het Turkse deel van het stroomgebied eerder bij de Turkse regering gaan klagen, Syrië of Irak? Leg je antwoord uit.

 

3

a Wat is de belangrijkste oorzaak dat er conflicten ontstaan met de buurlanden bij de uitvoering van  het Zuidoost-Anatoliëproject in Turkije?

b Waarom ontstonden er geen conflicten met de bouw van de Aswandam in Egypte?

c Wat was de oorzaak van het waterconflict tussen Libanon en Israël?

d Leg uit waarom water in de toekomst een machtsmiddel kan zijn.

e Welke argumenten kan de Turkse overheid aanvoeren om de bouw van de dam bij Hasankeyf te rechtvaardigen? Betrek in je antwoord het begrip energietransitie!

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website