NU Actueel

Stikstof nekt de Veluwe

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Het grootste natuurgebied op het land in Nederland is de Veluwe. En daar is een stille ramp gaande. Veel eikenbomen gaan dood en er komen geen nieuwe voor in de plaats. Ook met vogels en vlinders gaat het slecht. De oorzaak? Stikstof! Een van de grote problemen waar Nederland mee worstelt. Boeren, huizen- en wegenbouwers en natuurorganisaties dringen bij de regering aan om het probleem snel aan te pakken.

Opdrachten

Bekijk de video ’Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem’ (tot 2 min 50) en lees het artikel ’Van vogels tot eikenbos: stikstof nekt leven op de Veluwe’.

1a  Welke twee problemen ontstaan door een teveel aan stikstof?
b  Noem twee zichtbare gevolgen van teveel stikstof op de Veluwe.
c  Welke soort stikstof geeft deze problemen?

2  Planten nemen uit de bodem vooral nitraat op. Leg met behulp van Binas 93G uit hoe uit stikstofoxiden en ammoniak nitraat ontstaat. Noem daarbij ook de bacteriën die daarbij een rol spelen.

3  In het artikel ’Van vogels tot eikenbos: stikstof nekt leven op de Veluwe’ zie je de foto van een jong meesje met gebroken pootjes.
a  Noteer een voedselketen op de Veluwe waarin mezen voorkomen.
b  Gebroken pootjes ontstaan door een tekort aan calcium. Hoe ontstaat calciumtekort op de Veluwe?
c  Leg in twee stappen uit hoe veel stikstof op de Veluwe leidt tot gebroken gebroken pootjes bij mezen.

4  Het artikel ‘Rammelende eieren en brekebenen’ noemt een oplossing voor de mezen. Noem deze oplossing en beredeneer in hoeverre dit een duurzame oplossing is.

 

Bronnen
Nu.nl: ’Van vogels tot eikenbos: stikstof nekt leven op de Veluwe’
Universiteit van Nederland: ’Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem’
Wageningen Universiteit: ’Rammelende eieren en brekebenen bij de koolmees: verzuring terug bij af?

 

Meer weten?
Nu.nl: ’Wolven, water, kalk en veel minder mest: zo kan leven terugkeren op de Veluwe

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 4 vwo H8 Kenmerken van ecosystemen