NU Actueel

Niet elke voornaam mag zomaar

  • TLPST
  • 31 januari 2021
  • Niveau: Bovenbouw/Onderbouw
  • Bron: TLPST 74

Krijg je binnenkort een neefje of nichtje? Of misschien zelfs een klein broertje of zusje? Of krijgen de buren een kindje? Misschien gaat de baby wel Noah of Emma heten, of krijgt hij/zij een van de andere namen uit de top-tien van babynamen.

Maar vaak krijgen kinderen minder bekende namen, en sóms zelfs heel rare namen. In Nederland bestaan geen lijsten met voornamen die verboden zijn. Toch mogen ouders niet zomaar élke voornaam kiezen of bedenken.

Maastricht, Geisha, TomTom, Urine, Sujez Christus en Dienaar van God zijn enkele voornamen die ooit geweigerd zijn bij de burgerlijke stand. De burgerlijke stand is de afdeling van het gemeentehuis waar je de geboorte van een kindje moet melden.

Ben je benieuwd in welke gemeenten deze namen geweigerd zijn en welke redenen ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen hebben om een voornaam niet te aanvaarden? Lees dit artikel en ontdek ook waar je kunt nagaan of een voornaam officieel is toegestaan.

 

Vragen

Lees de tekst. Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek het antwoord daarna in de klas.

1 In de tweede alinea worden zes namen genoemd die door de burgerlijke stand zijn afgekeurd. Doe alsof jij de ambtenaar was die destijds achter de balie zat en vond dat die namen niet door de beugel konden. Noteer elke naam op een blaadje en schrijf daarachter jouw reactie (met toelichting). Schrijf je reactie voor degene die de naam kwam aanvragen (dat is meestal de vader van de baby).

 

Beantwoord de vragen 2a, b en c eerst voor jezelf en bespreek de antwoorden daarna met een klasgenoot.

2a Zoek je eigen voornaam op in de voornamendatabank van het Meertens Instituut. Hoeveel mannen/vrouwen hadden in 2014 jouw naam als eerste naam?

2b Is de populariteit van jouw voornaam sinds 1970 toegenomen of afgenomen?

2c Waar in Nederland komt jouw voornaam het meeste voor?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 74 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 74

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.