NU Actueel

Mondkapjes testen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Als iemand je een jaar geleden had gezegd dat we nu allemaal op school met een mondkapje zouden lopen, had je het waarschijnlijk niet geloofd. Toch zie je ze nu overal op school, in alle soorten en maten, de vraag is of ze goed beschermen. De enige manier om hier iets nuttigs over te zeggen is een natuurwetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

 

Opdrachten

Lees het artikel ‘Op zoek naar het best beschermende mondkapje? Vermijd bandanas en windkragen.’ en bekijk de video ‘Inexpensive way to test face mask effectiveness in reducing COVID-19 transmission.’
Formuleer de onderzoeksvraag bij dit onderzoek.

Verklaar aan de hand van de resultaten in de video waarom bandanas en windkragen niet effectief zijn als middel om virusverspreiding te beperken.

Noteer wat volgens Henrion het resultaat van dit onderzoek is.

Tijdens de proef zegt dezelfde spreker steeds dezelfde zin (‘Stay healthy people’). Leg uit waarvoor dit belangrijk is.

Bekijk de grafiek die de relatieve druppel-count weergeeft in het wetenschappelijk artikel van Henrion. De onderzoeker concludeert dat mondkapjes meestal goed werken, maar andere vormen van gezichtsbedekking niet. Leg uit hoe de gegevens in de grafiek conclusie zoals weergegeven in het Scientias-artikel ondersteunen?

Henrion ondersteunt het dragen van mondkapjes onder andere met het argument ‘bovendien zien we dat de verspreiding van het virus in de landen waar iedereen een mondkapje draagt sterk is afgenomen’. Leg uit waarom dit niet per se een goed argument is voor het dragen van mondkapjes.

Ook de TU Delft doet onderzoek naar de effectiviteit van mondkapjes, ze hebben dezelfde onderzoeksvraag, zoals te zien is in deze video ‘Mondkapjestest van TU Delft’. Wat is de conclusie van dit onderzoek?

Noem een oorzaak waardoor beide onderzoeken tot een verschillend resultaat leiden?

 

Bronnen

Scientias.nl ‘Op zoek naar het best beschermende mondkapje? Vermijd bandanas en windkragen.’
Duke Health ‘Inexpensive way to test face mask effectiveness in reducing COVID-19 transmission’ (Engels)
Donna van de Horst ‘Mondkapjestest van TU Delft’.

 

Meer weten?

Science Advances ‘Low-cost measurement of face mask efficacy for filtering expelled droplets during speech’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 havo H3 Onderzoek doen en 4 vwo H3 Wetenschappelijk onderzoek.