NU Actueel

Meer CO2, meer fotosynthese?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

 

Dat CO2 en klimaatverandering hand in hand gaan weten de meeste mensen onderhand wel. Maar dat een hoger CO2-gehalte in de lucht leidt tot meer fotosynthese weet lang niet iedereen. Brengen de bomen en planten zo misschien meteen de oplossing voor het klimaatprobleem?

 

Opdrachten

Lees het artikel  ‘Planten halen tegenwoordig veel meer CO2 uit de lucht.’
1  Wat is de onderzoeksvraag die de onderzoeksgroep van Keenan wil beantwoorden met dit onderzoek?
2  Hoe noem je een factor die, zoals hier het CO2-gehalte, remmend werkt op de fotosynthesesnelheid?
3  De toename van de wereldwijde koolstofput (sink) bestaande uit bomen en planten op het land is niet voldoende om de toegenomen CO2-emissies wereldwijd te compenseren. Op welke twee plaatsen komt het overschot van koolstof grotendeels terecht?
4  De 14 Pg (1015 g) die de bomen extra opnemen voor fotosynthese komt voor een deel vrij snel terug in de atmosfeer door dissimilatie. Met welke term duiden ecologen de overgebleven, in glucose vastgelegde, koolstof in een ecosysteem aan?
5  Aanvankelijk veronderstelden Keenan en collega’s dat klimaatverandering remmend zou werken op fotosynthese van de vegetatie op aarde. Het onderzoek ondersteunt dit niet. Wel merken zij op dat de toename in fotosynthese snelheid waarschijnlijk zal stabiliseren. Noteer een mogelijke verklaring voor deze veronderstelling.

Bekijk de video  ‘Nature’s smallest factory: The Calvin cycle.’
6  Van welke fotosynthesereactie maakt de Calvin cyclus deel uit?
7  Leg het verband uit tussen de energierijke stoffen in voedsel en de Calvin cyclus.
8 Welke twee stoffen afkomstig uit de lichtreactie zijn nodig voor de vorming van het C3 tussenproduct G3P (glyceraldehyde-3-fosfaat)?
9  Licht toe dat de vorming van glucose in een cyclisch proces is.

Bekijk de video Science ‘Photosynthesis, comparing C3, C4 and CAM’.
10  De CO2-concentratie heeft invloed op de bindingscapaciteit van rubisco, bij een lage CO2 concentratie en hoge O2-concentratie treedt bindt het enzym O2 in plaats van koolstofdioxide. Leg uit welke invloed dit proces heeft op de fotosynthesesnelheid.
11  Noteer een overeenkomst en een verschil tussen C4- en CAM-planten.

 

Bronnen
Scientias ‘Planten halen tegenwoordig veel meer CO2 uit de lucht.’
TedEd ‘Nature’s smallest factory: The Calvin cycle.’ (0’52 – 3’24)
Ricochet Science ‘Photosynthesis, comparing C3, C4 and CAM’. (0’25 – 2’52)

Meer weten?
Journal of Experimental Botany ‘Elevated CO2 effects on plant carbon, nitrogen, and water relations: six important lessons from FACE’
EurekAlert ‘Plants buy us time to slow climate change – but not enough to stop it’
Nature ‘A constraint on historic growth in global photosynthesis due to increasing CO2.’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 6 vwo H20 Planten en 5 vwo H16 Systeem Aarde