NU Actueel

Konden vrouwen niet schilderen?

 - NU Actueel Video bekijken

Ga maar eens naar een museum met schilderkunst uit de 17e of 18e eeuw. Als je daar rondwandelt en bekijkt wie de makers van de schilderijen zijn, zie je vooral namen van mannen. Je zou haast denken dat vrouwen vroeger niet konden schilderen. Toch zijn er veel meer vrouwelijke kunstenaars in de Nederlandse kunstgeschiedenis te vinden dan tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw nog werd gedacht. Hun werk werd verstopt en er werd niet over ze gepraat. Of er werd verteld dat het schilderij door een man gemaakt was. Boeken over kunst werden geschreven door mannen. En die schreven vooral over … mannen. Nu, in de eenentwintigste eeuw, ontdekken we steeds meer over vrouwelijke kunstenaressen. En zijn er tentoonstellingen met het werk van vrouwen. Als de musea binnenkort weer open gaan, kun je het werk van Artemisia Gentileschi bekijken in het Rijksmuseum Twenthe. Maar ook online valt er van alles te ontdekken.

Opdrachten:

 1. Bekijk de website van Rijksmuseum Twenthe over Artemisia Gentileschi.
  1. Wanneer leefde Artemisia? Zoek in je lesboek informatie over die periode.
  2. Wat kom je te weten over het leven van Artemisia? Maak een korte biografie. Denk bijvoorbeeld aan:
   • woonplaats
   • opvoeding en scholing
   • levensloop
  3. Plaats het werk van Artemisia in de tijd. Is het werk van Artemisia representatief voor hoe er toen geschilderd werd? Leg je antwoord uit.
  4. Vergelijk de man-vrouw verhouding in de 17e eeuw met die van tegenwoordig. Kijk naar overeenkomsten en verschillen en trek een conclusie.
  5. Hoe werd er in de tijd dat Artemisia leefde, gedacht over vrouwelijke kunstenaars.
  6. Verklaar waarom Artemisia’s werk in de loop der tijden in de vergetelheid kon raken.
  7. Leg uit dat haar werk nu in de eenentwintigste eeuw weer in de belangstelling staat.
 2. Bekijk op de website enkele werken van Artemisia. Kies er één uit.
  1. Beschrijf het schilderij zo nauwkeurig mogelijk. Wat zie je erop?
  2. Noteer achtergrondinformatie over het schilderij.
   • Wanneer is het geschilderd?
   • Wat stelt het voor, welk verhaal wordt er afgebeeld?
   • Geef je mening over het schilderij. Wat spreekt je erin aan, wat niet?

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website