NU Actueel

Kennis over biodiversiteit vergroten

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Een gedeelte van de soorten organismen op aarde is door nog geen mens ooit gezien. En een nog veel groter deel is misschien wel waargenomen maar nog niet op een juiste manier beschreven door biologen en van een wetenschappelijke naam voorzien. Met een app proberen wetenschappers mensen over de hele wereld in te schakelen om de kennis van de biodiversiteit te vergroten.

Opdrachten

Opdrachten:

1  Bekijk de video Map of Life.
a  Wat betekent het begrip biodiversiteit in deze video?
b  Wat is de reden dat wetenschappers ‘the Map of Life’ ontwikkeld hebben?
c  Wat is het grote voordeel van het gebruiken van ‘the Map of Life’ voor de gewone mens?
d  Wat is het grote voordeel voor de wetenschappers van het gebruiken van ‘the Map of Life’ door gewone mensen?

2  Ga naar de site ‘Map of Life’. Klik rechtsboven op ‘species’ (soorten). Zoek met behulp van de wetenschappelijke naam op het vogelbekdier: Ornithorhynchus anatinus.
a  Waar komt het vogelbekdier voor?
b  Wat is er heel bijzonder aan de voortplanting van het vogelbekdier?

Klik op de groene knop ‘Near Threatened (IUCN 2016)’.
c  Welke bedreigingen (threats) leveren de weers- en klimaatverandering voor het vogelbekdier?
d  Zijn er nog meer soorten die tot het geslacht Ornithorhynchus behoren?

Klik op de knop ‘Patterns’ en kies voor ‘Discovery potential’ (klik op explore). Klik linksboven op ’Background’ en bekijk de verspreiding van de reptielen.
e  Op welk continent komen de meeste soorten reptielen voor?
f  Licht toe waardoor in de poolstreken geen reptielen voorkomen.

Ga rechtsboven naar ‘Locations’ Klik Nederland aan.
g  Van welke gewervelde dieren zijn geen gegevens beschikbaar?
h  Noteer de naam van de enige soort boomkikkers die in Nederland voorkomt.
i  Vergelijk de biodiversiteit van Nederland met die van Suriname Welk land heeft een grotere biodiversiteit?
j  Vergelijk de biodiversiteit van Suriname net die van Indonesië. Welk land heeft een grotere biodiversiteit?

Je kunt de app ‘Map of Life’ downloaden en op je mobiel installeren. Met de app kun je de soortnaam van een organisme, dat je ziet, achterhalen. Het uiteindelijke doel van deze app is dat niet-wetenschappers over de hele wereld aangeven welke organismen zich waar op aarde bevinden.
k  Geef aan waarom jij deze app wel of niet gaat downloaden en gebruiken.

 

Bronnen
Florida Museum: Map of Life
Map of Life.org: Map of Life – Indicators (mol.org)

Meer weten?
Dagblad Trouw: ‘Deze wetenschappers zoeken naar onontdekt leven op aarde’
Al Jazheera English: Map of Life: An app that helps track wildlife

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 4 havo H8 Ecosysteem en evenwicht en Nectar 5 vwo H16 Kwetsbare ecosystemen en H17 Systeem Aarde en de mens