NU Actueel

‘Dat is karma!’ Je hoort het mensen weleens uitroepen. Ze bedoelen dan vaak: ‘Net goed! Je hebt deze tegenslag verdiend!’ of ‘O jee, dit is vast mijn ‘straf’ omdat ik iets verkeerds heb gedaan …’ Maar wat betekent karma eigenlijk?

Het woord karma komt uit een oude taal uit India – het Sanskriet of Oudindisch – en verwijst naar de optelsom van wat je tijdens je leven gedaan of gedacht hebt. In het boeddhisme en het hindoeïsme wordt het woord karma veel gebruikt als het gaat over reïncarnatie.

Karma zou namelijk bepalen hoe mensen na hun leven terugkomen op aarde. Heb je goed geleefd, dan word je herboren als een beter mens of als iemand met een hogere positie of status. Slecht leven geleid? Pech, dan mag je in je nieuwe leven zeker zijn van heel wat tegenslag.
Of in het Nederlands gezegd: wie wind zaait, zal storm oogsten.

Vragen en opdrachten

Beantwoord de vragen 1a, 1b en 1c samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoorden daarna in de klas.
1a
Leg in eigen woorden uit wat het woord ‘karma’ in de westerse cultuur betekent.
1b Leg in eigen woorden uit wat ‘karma’ volgens het boeddhisme en hindoeïsme betekent.
1c Wat is het belangrijkste verschil tussen de westerse en de boeddhistische/hindoeïstische betekenis van het woord ‘karma’?

Beantwoord vraag 2 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.
2 In de tekst staat het volgende: “Een vers uit de werken van Siddhartha Gautama (de echte naam van Boeddha) geeft mooi weer hoe vanuit het boeddhisme naar karma wordt gekeken.” Lees het vers. Schrijf nu in je eigen woorden op hoe vanuit het boeddhisme naar karma wordt gekeken.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 80 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 80

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 


TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.