NU Actueel

Jarige VN staat onder druk, ‘maar we hebben elkaar meer dan ooit nodig’

 - NU Actueel Video bekijken

De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar, maar van een feestelijke stemming is geen sprake. De wereld staat in het teken van de coronapandemie, een enorme economische crisis en meerdere oorlogen en conflicten. 75 jaar na oprichting rijst de vraag: hoe belangrijk is de VN voor onze wereld?

Opdrachten:

  1. Met welk doel werd de VN in 1945 opgericht?
  2. Welke onderwerpen worden besproken in de Veiligheidsraad?
  3. In de Veiligheidsraad zitten vijf landen met vetorecht, waarom heeft dit recht een ‘verlammende’ werking op het bereiken van een vreedzame wereld?
  4. Leg in het kort uit wat de taken zijn van de volgende VN-organisaties: Unicef, UNHCR, Unesco en de WHO.
  5. De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar, waarom is er geen sprake van een feestelijke stemming?

Eigen mening:

  1. Stelling: ‘De VN is de belangrijkste organisatie om vrede in de wereld te bereiken ’ Ben je het eens of oneens met deze stelling en motiveer je mening.

 

Extra info: Jarige VN staat onder druk, ‘maar we hebben elkaar meer dan ooit nodig’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site