NU Actueel

Japanse duizendknoop, een ongewenste, onverwoestbare indringer

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De Japanse duizendknoop is een plantensoort die, ooit binnengekomen als sierplant, nu waterschappen in heel Nederland hoofdbrekens bezorgt. Gemeenten waarschuwen de plant niet in de groenbak te gooien, maar bij het restafval.

 

Opdrachten

Opdrachten

Bekijk de video ‘Japanse duizendknoop in Drenthe geëlektrocuteerd.’
Licht toe waarom waterschappen de Japanse duizendknoop bestrijden.

Noem drie bestrijdingsmethoden die zijn toegepast maar onvoldoende geholpen hebben.

Lees het artikel van STOWA (tijdschrift van de waterschappen) ‘Proef met biologische bestrijding van Japanse duizendknoop: Exoot versus exoot.’
Wat is het kenmerk van de biologische bestrijding waar Lommen in dit artikel over spreekt?

Leg uit waarom het introduceren van exoten in een ecosysteem om een andere exoot te bestrijden risico met zich meebrengt.

Lommen onderzoekt bestrijding van Japanse Duizendknoop door een schimmel en een bladvlo.
Waardoor brengt het toepassen van de schimmel weinig risico met zich mee?
Waardoor brengt het toepassen van de bladvlo weinig risico met zich mee?

Op welke doorbraak hoopt Lommen als het gebruik van beide organismen succesvol blijkt?

 

Bronnen

RTV Drenthe ‘Japanse duizendknoop in Drenthe geëlektrocuteerd.’
STOWA ‘Proef met biologische bestrijding van Japanse duizendknoop: Exoot versus exoot.’

 

Meer weten?

Omroep Flevoland ‘Waterschap elektrocuteert Japanse duizendknoop.’
WUR ‘Japanse duizendknoop – Wat kun je eraan doen?

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 havo H7 Soorten en relaties en 4 vwo H6 Soorten en populaties.