NU Actueel

Italianen kiezen voor studie Nederlands

Italianen die Nederlands studeren

 

Veel Nederlanders vinden het Italiaans een mooie taal. Ze gaan ook graag met vakantie in Italië. Bovendien vinden Nederlanders Italiaans eten heel lekker, waardoor ze veel Italiaanse woorden voor gerechten willen leren kennen. Alle reden dus om een beetje Italiaans te willen leren.

 

Maar omgekeerd? Waarom zouden Italianen Nederlands willen leren? Of het zelfs studeren, zodat ze er later misschien hun beroep van maken? Twee Italiaanse studenten Nederlands, Chiara en Michele, leggen dat uit.

 

Het Nederlands is zeker niet gemakkelijk, zeggen zij: het heeft vreemde klanken en een lastige grammatica. Maar het is ook fijn als je voor het eerst een overtuigende harde g kunt maken, en zo de naam van de schilder Van Gogh kunt uitspreken zoals Nederlanders dat doen. Het leert je ook een nieuwe keuken kennen – met stamppot en poffertjes. Bovendien komen steeds meer Italiaanse jongeren naar Nederland om hier te werken. Dan is een woordje Nederlands spreken mooi meegenomen!

 

 

Vragen en opdrachten

 

Alle vragen en opdrachten kun je samen met een klasgenoot maken.
Bespreek daarna de antwoorden in de klas.

 

Beantwoord vraag 1a vóór je het artikel leest.

 

1a    Welke redenen kun jij bedenken om Italiaans te leren?

1b    Welke redenen om Italiaans te leren worden in de inleiding hierboven genoemd (‘Italianen die Nederlands studeren’)? Welke verschillen zie je met jouw antwoord op vraag 1a?

1c     Lees het artikel ‘Nederlands leren in Italië: gokje, gekte en genot’. Welke twee oorzaken noemt het artikel voor het gebrek aan populariteit van de studie Nederlands in Italië? En welke oorzaak kun jij daar nog aan toevoegen?

1d    Waarom zou, volgens het artikel, het Nederlands zo moeilijk zijn voor Italianen?

1e    Zou het omgekeerd op dezelfde manier moeilijk zijn voor Nederlanders om Italiaans te leren? Waarom (niet)?

 

2a    Welke redenen die nog niet eerder aan bod geweest zijn, noemt Emma om Nederlands te leren?

2b    In de tweede alinea somt Emma een paar karakteristieken van Nederland op die voor Italianen nogal bijzonder zijn. Welke zijn dat?

2c     Ben jij het eens met wat Emma opmerkt over die karakteristieken? Waarom (niet)?

2d    Stel je voor: je hebt op vakantie een jongen of meisje uit Italië leren kennen. Die wil na de middelbare school graag een taal studeren, maar welke? Jullie onderhouden contact via sociale media. Schrijf een bericht aan deze persoon en noem in het kort concrete voor- en nadelen van een studie Nederlands in Italië.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 86

Bron: TLPST nr. 86

Nieuw Nederlands

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.