NU Actueel

Is vatbaarheid voor Covid-19 erfelijk?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Dat het coronavirus vooral voor ouderen levensbedreigend kan zijn, bleek al vroeg in de pandemie. Toen er twee jonge mannen gelijktijdig op de IC lagen met ernstige Covid-19 klachten viel dat op, en dan waren het ook nog broers. Voor de genetici van het Radboudumc was dat een reden om te onderzoeken of erfelijke eigenschappen een rol spelen in het ziekteverloop na een SARS-CoV-2 infectie.

Opdrachten

Bekijk de video ‘New Covid-19 genetic factor discovered’ (tot 30 seconden).
Het feit dat de jonge mannen broers waren, wekte de belangstelling van genetici. Licht toe dat dit feit de betrokkenheid van een genetische factor aannemelijk maakt.

Lees het artikel ‘Genetische mutatie maakt duidelijk hoe coronavirus toeslaat.’
De artsen dachten direct aan de mogelijkheid van een X-chromosomaal gen. Licht toe wat X-chromosomaal inhoudt.

X-chromosomale aandoeningen komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Licht dit toe.

Het gen waarin beide mannen een afwijking hebben heet TLR-7. Welke rol heeft dit gen volgens de onderzoekers?

Bij de eerste twee broers ontbreken enkele letters in de DNA-code van het TRL-7 gen, terwijl bij de andere broers de journalist het over een ‘schrijffout’ heeft.
havo: Licht toe wat het verschil is tussen deze beide mutaties.
vwo:  Licht toe wat het verschil is tussen deze beide mutaties op zowel DNA als eiwit-niveau.

Als een defect TLR-7 gen leidt tot ernstige gevolgen bij een COVID-19 infectie, kan het nuttig zijn een screeningsprogramma op te zetten. Zet de drie hieronder genoemde stappen van een screening in de juiste volgorde.
1  Onderzoekers isoleren het DNA uit het wangslijmvlies en gebruiken PCR om te zien of het TLR-7 gen intact is.
2  Alle mannen waarvan het onderzoek uitwijst dat ze een afwijking in het TLR-7 gen hebben, ontvangen een brief (die zij aan hun huisarts moeten doorgeven).
3  Het mannelijk deel van de bevolking ontvangt een testkit met de vraag een beetje wangslijmvlies te verzamelen en op te sturen naar de instantie die de screening uitvoert.

 

Bronnen

Nu.nl ‘Radboud onderzoekers vinden foutjes in gen die coronaklachten verergeren.’
Radboudumc: ‘New Covid-19 genetic factor discovered.’

 

Meer weten?

Bionieuws : ‘Mutatie betrokken bij ernstig Covid-19-verloop.’
Jama Network ‘Presence of Genetic Variants among young men with severe Covid-19.’
Radboudumc: ‘Genetische mutatie maakt duidelijk hoe coronavirus toeslaat.’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 vwo H5 Erfelijkheid en 5 havo H9 Erfelijkheid.